ראשי החוגים ותכניות הלימודים

פרופ'

שירלי שרון-זיסר

אנגלית ולימודים אמריקניים

פרופ'

רן ברקאי

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

פרופ'

אותי בת-אל

בלשנות

פרופ'

איל בן דור

גיאוגרפיה וסביבת האדם

פרופ'

רקפת סלע-שפי

היחידה למחקר התרבות

פרופ'

זהר שביט

התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

פרופ'

אייל נווה

היסטוריה כללית

ד"ר

מירי שפר-מוסנזון

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

פרופ'

דוד אסף

היסטוריה של עם ישראל

ד"ר

מחמוד כיאל

לימודי הערבית והאסלאם

פרופ'

תמר סוברן

לימודי התרבות העברית

פרופ'

גליה פת-שמיר

לימודי מזרח אסיה

פרופ'

חיים כהן

לימודי תעודה בעריכה לשונית

פרופ'

ניצה בן-ארי

לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום

פרופ'

רחל צלניק-אברמוביץ

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

פרופ'

מיכאל גלוזמן

ספרות

פרופ'

רות רונן

פילוסופיה

ד"ר

עירן דורפמן (מ"מ)

לימודי צרפת

פרופ'

יוחאי אופנהיימר

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

ד"ר

אורנה פלג

תכנית הלימודים לתואר השני בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

ד"ר

נחמה ורבין

תכנית הלימודים לתואר השני במדעי הדתות

ד"ר

סמדר שיפמן

תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח