ועדות פקולטטיות

ועדת הוראה
פרופ' צבי טאובר - יו"ר
פרופ' אותי בת-אל
פרופ' תמר סוברן
פרופ' רן ברקאי
ד"ר מחמוד כיאל

ועדת מחקר 
פרופ' זהר שביט - יו"ר 
פרופ' גלילי שחר
פרופ' אורן טל
ד"ר מחמוד כיאל
ד"ר אורית רוזין 

ועדת מלגות
פרופ' טובי פנסטר - יו"ר
ד"ר ג'יריס חורי
ד"ר נועם מזרחי
ד"ר נועה נעמן-צאודרר

ועדת קתדרות 
פרופ' אייל זיסר - יו"ר
פרופ' בלהה מלמן
פרופ' חנה וירט-נשר
פרופ' ג'רמי כהן

ועדת קבלה 
פרופ' אותי בת-אל - יו"ר 
פרופ' צבי טאובר 
ד"ר יובל שחר
ד"ר מלאת שמיר
ד"ר נחמה ורבין

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח