בחינות

הוראות לנבחנים ניתן למצוא בקישור בחינות:  http://www.tau.ac.il/tau-rules/meida-7.pdf  
ארגון מערך הבחינות של הפקולטה נעשה במזכירות תלמידים (לוח הבחינות מתפרסם בפרק תכנית הלימודים של כל חוג). 
שיבוץ הבחינות לחדרים מתפרסם ביום הבחינה על לוח המודעות ליד מזכירות הסטודנטים (גילמן 150) ובכניסות לבניין גילמן. 
לוח הבחינות  מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה. 
אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות כפי שהתפרסם בידיעון. 
חובה על התלמידים לבדוק בלוח הבחינות החוגי, אשר מתפרסם באתר הפקולטה, את המועדים הסופיים כשבוע לפני מועדי הבחינות.
על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה. תלמידים שיגיעו לבחינה באיחור לא יורשו להיכנס. 
על הנבחנים חל איסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, במחשבונים אלקטרוניים, במילון אלקטרוני ובמחשבים ניידים 
(איסור זה חל גם בבחינות שבהן מורשים הנבחנים להשתמש בחומר כתוב).

 1. תלמידים הזכאים להתאמות לימודיות בבחינותבאישור ועדת הוראה של הפקולטה, יפנו למזכירות תלמידים לשם קבלת טופס מיוחד כשבועיים לפני מועד הבחינה.  את הטופס הזה עליהם להציג בפני המשגיחים עם תחילת כל בחינה. 
 • עולים חדשים (עד 5 שנים בארץ) יכולים לקבל במזכירות תלמידים  אישור לתוספת זמן של חצי שעה ואישור לשימוש במילון בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד. יש להסדיר אישור זה עד שבוע לפני תחילת הבחינות, במזכירות תלמידים, חדר 150, בניין גילמן. לא יאושר שימוש במילון שיהיו בו תוספות. השימוש במילון ממוחשב מכל סוג שהוא - אסור.
 •  
 • בני מיעוטים אשר נבחנו בבחינות הבגרות בשפה הערבית יכולים לקבל במזכירות תלמידים אישור לתוספת זמן של חצי שעה בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד. 
 •  
  ללא הטופס המתאים לא יקבל התלמיד תוספת זמן או התאמות לימודיות. 
   
  הפקולטה מקיימת שירות סריקת בחינות. תלמידים, המעוניינים להשתמש בשירות זה, יפנו לאתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". בנוסף, קיימת אפשרות לתלמידים המעוניינים לשפר ציון חיובי,  להירשם לבחינות במועד ב' באמצעות אתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". 
   
  את תקנון הבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליהציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי: https://www.ims.tau.ac.il/Tal/


  ידיעון הפקולטה למדעי הרוח