מסלולי הלימוד

הלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולי לימוד:

מסלול  דו-חוגי - במסגרתו בוחרים התלמידים בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ובחוג לימודים נוסף. היקף הלימודים במסלול זה 54 ש"ס. , על התלמידים להשיג רמת "פטור" בשפה הערבית.

מסלול מורחב (חד-חוגי) - במסלול זה מתמחים התלמידים בלימודי ההיסטוריה של המזה"ת, ושל עולם הערבים והאסלאם. היקף הלימודים במסלול זה 108 ש"ס. על התלמידים להגיע לרמת קריאה במקורות ערביים (מעבר לרמת "פטור").
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח