תנאי הקבלה

למסלול הדו-חוגי מתקבלים תלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח (ציון 450 בבחינה הפסיכומטרית ותעודת בגרות מלאה. עוד על תנאי הקבלה ראו באתר ההרשמה ללימודים

למסלול החד-חוגי  יתקבלו לשנה א' תלמידים שציון ההתאמה שלהם הוא 580 ומעלה. כן יתקבלו תלמידים  שהשיגו בתום שנת הלימודים הראשונה ציון ממוצע של 90 לפחות ב 30 ש"ס.

החוג יבדוק את הישגי התלמידים במהלך לימודיהם, ויהא רשאי להפסיק לימודים במסלול במקרים של אי התאמה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח