מבנה תכנית הלימודים


בשנה א' הלימודים  כוללים שיעורי חובה מבואיים, תרגילים ושפה ערבית (לתלמידים ללא פטור).


בשנה ב' כוללים הלימודים פרוסמינריון על מדינה מרכזית באזור (איראן, תורכיה, עיראק, ערב הסעודית, ירדן, מצריים ועוד). בנוסף יש ללמוד קורס חובה בהיסטוריה חברתית/תרבותית  ולהשלים לימודי ערבית.

בשנה ג' כוללים הלימודים סמינר בסוגיה מרכזית על סדר יומו של האזור.

בשנים ב' וג' יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף הנדרש עפ"י מסלול הלימודים והרמה בערבית. (פירוט בפסקה שדנה בלימודי השפות בחוג).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח