מהלך הלימודים

1. המסלול הדו-חוגי
2. המסלול המורחב (החד-חוגי)
3. לימודי שפות


המסלול הדו-חוגי

הלימודים במסלול זה כוללים שיעורים אלה:

 

ארבעה מבואות שנה א' (מבוא למזה"ת – חובה)

8 ש"ס

שני תרגילים שנה א' (ת' מבוא למזה"ת – חובה)

8 ש"ס

תרגיל בכתיבת עבודות

2 ש"ס

שיעורים נבחרים

22 ש"ס

פרוסמינריון

4 ש"ס

מבוא להיסטוריה חברתית/תרבותית  שנה ב'

2 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

קורס קריאה במקורות או שיעור בחירה

4 ש"ס

ערבית מתחילים - נחשב 6 ש"ס שעורים נבחרים ללומדים את הקורס
ערבית מתקדמים - נחשב 4 ש"ס שעורים נבחרים ללומדים את הקורס

 

סה"כ

54 ש"ס

המסלול המורחב (החד-חוגי)

חמישה מבואות שנה א' (מבוא למזה"ת – חובה)

10 ש"ס

ארבעה תרגילים (ת' מבוא למזה"ת – חובה)

16 ש"ס

תרגיל בכתיבת עבודות

2 ש"ס

שיעורים נבחרים

48 ש"ס

סמינר מחלקתי/סדנה מתודולוגית

2 ש"ס

שתי הדרכות אישיות  4 ש"ס

שני פרוסמינריונים

8 ש"ס

מבוא להיסטוריה חברתית/תרבותית  שנה ב'

2 ש"ס

שני סמינריונים (אחד מהם מיוחד לתלמידי המסלול)

8 ש"ס

שני קורסי קריאה במקורות

8 ש"ס

ערבית מתחילים – נחשב 6 ש"ס שעורים נבחרים ללומדים את הקורס
ערבית מתקדמים – נחשב 4 ש"ס שעורים נבחרים ללומדים את הקורס
 


 

סה"כ

108 ש"ס

תלמידי המסלול המורחב (החד-חוגי) יכולים ללמוד עד 24 ש"ס ממכסת שיעורי הבחירה מחוגים אחרים.

* סמינרים ופרוסמינרים יש ללמוד במסגרת החוג.

לימודי שפות

החוג מייחס חשיבות רבה ללימודי השפה הערבית ככלי חיוני להכרתן ולהבנתן של החברות הדוברות שפה זו. הציון המושג בלימודי השפה בכל אחד מן השלבים יובא בחשבון בשקלול ציון הגמר. מטרת הלימוד היא להביא את התלמידים לרמת ידע שתאפשר להם להמשיך ולפתח את שליטתם בשפה בכוחות עצמם. הדגש בלימודים האלה הוא על הערבית הכתובה ("הספרותית"), הנחוצה לקריאת המקורות ולמחקר. תלמידים שמתכוונים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים מחוייבים בלימוד קורסי טקסטים.
תלמידים שאינם בעלי ידע קודם בערבית חייבים להשתתף בלימודי ערבית של החוג ברמות מתחילים ומתקדמים בשתי שנות לימודיהם הראשונות. מי ששפת אמם ערבית וכן תלמידים שהתקבלו לחוג לשפה וספרות ערבית (לא כולל מסלול אסלאם) יהיו פטורים מלימודי ערבית למתחילים ולמתקדמים בחוג ללא בחינת מיון. תלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות וציונם 80 לפחות יהיו פטורים מלימודי ערבית למתחילים. יתר התלמידים אשר להם ידע קודם בערבית ומעוניינים לקבל פטור, ייבחנו בבחינת מיון בערבית שתקבע את רמתם, ובמידת הצורך הם ישובצו בקורס ברמה הנדרשת.
תלמידים שיתחילו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית, יוכלו ללמוד קורסי קריאה במקורות ברמת מתמחים בלבד.
בחינת המיון בערבית תיערך לפני תחילת הלימודים.
מועד הבחינה ונושאים לבחינה יתפרסמו באתר החוג שבאינטרנט במהלך חודש אוגוסט.
החוג ממליץ לכל מי שיש לו ידיעה מוקדמת בערבית לגשת לבחינת המיון במטרה לקבל פטור, מלא או חלקי, מלימודי הערבית. תלמידים המעוניינים בכך יוכלו לפנות לרכז/ת לימודי הערבית בחוג לעצה בנושא הכנה עצמית לקבלת פטור.
לתלמידים שילמדו ויעברו את הקורס בערבית למתחילים יוכר הקורס כשיעור בחירה בהיקף של 6 ש"ס. לתלמידים שילמדו ויעברו את הקורס בערבית למתקדמים יוכר הקורס כשיעור בחירה בהיקף של 4 ש"ס.
התלמידים שיקבלו פטור מקורסי ערבית יצטרכו להשלים את השעות בקורסי בחירה.
החוג מציע גם לימודי פרסית ותורכית. מומלץ לתלמידי השנה השנייה והשלישית לשלב לימודי שפה מזרח-תיכונית שנייה בתכנית הלימודים שלהם לתואר ראשון. לימוד כל אחת משפות אלו ברמת מתחילים או מתקדמים ייחשב כשיעור נבחר אחד  בן 4 ש"ס, וישוקלל בציון הסופי בהתאם.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח