חטיבות לימודים מיוחדות

להקבצי החוג לתכנית הלימודים הכלליים ראו פירוט בפרק הלימודים הכלליים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח