קורסי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

היסטוריה של המזה"ת בעת החדישה

שנה א'

מבואות מסגרת 120

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0622910201 - מבוא להיסטוריה של אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי

תרגילים מסגרת 120

0622101301 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00גילמן456
0622101302 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן456
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן456
0622101303 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן317
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן456
0622101401 - תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן307
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן317
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד209
**(תרגיל בהיסטוריה של אפריקה)
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי
**יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים
0622101001 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן280
0622101002 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן456
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן456
0622101003 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן455
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן455
0622101004 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג209
0622101005 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00גילמן455
**יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים
0622109901 - תרגיל בכתיבת עבודות** (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן456
**קבוצה זו לא מיועדת לתלמידים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' תשע"ה
0622109902 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן362
0622109903 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00גילמן456
0622109904 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00גילמן456
0622109905 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00גילמן456

שנה ב'

מבוא חובה מסגרת 120

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281

פרו"סים-מסגרת 200

0622220301 - ההיסטוריה של ירדן (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'פרו"סא'08:00–10:00גילמן455
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'פרו"סג'08:00–10:00גילמן455
0622220701 - איראן בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סג'10:00–12:00גילמןא317
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00גילמןא317
0622921701 - קרן אפריקה והמזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455
0622221501 - מצרים בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00גילמן280
ד"ר און ברקסמסטר ב'פרו"סה'18:00–20:00גילמן455
0622920801 - צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות מודרניות -מרוקו, אלג'יר ות (תאריך בחינה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן456
**הקורס יינתן בשפה האנגלית

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן317
0622210401 - השיעה מכניעות למהפכה (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן456
0622217401 - להיות מודרני בשלהי התק' העות': חיי יומיום,טכנולוגיה, תפיסות (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן307
0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0622219201 - המאה הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן278
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן278
0622201001 - האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
**תלמידים שלמדו את הקורס "תנועות האסלאם הפוליטי במצרים.." עם
**ד"ר צורף לא יכולים להרשם לקורס זה
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא319
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן362
0622201201 - אמצעי התקשורת בעולם הערבי (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00
**הקורס מיועד לבוגרי ערבית למתקדמים
**הקורס איננו מיועד לבעלי פטור בערבית
**הקורס יתקיים במעבדת המחשבים חדר 02 בבניין ווב
0622201301 - ערבית חדשותית (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00
**הקורס מיועד לתלמידים שלומדים בתשע"ה ערבית למתקדמים
**הקורס יתקיים במעבדת המחשבים חדר 00 בבניין ווב
0622211001 - שבט, שבטיות ומדינה מודרנית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן362
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן362
0622218201 - מחאה ומהפכה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן361
0622217301 - המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן456
0622213301 - פרקים בהיסטוריה אינטלקטואלית (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן456
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן456
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של המזה"ת
**או מבוא להיסטוריה של אפריקה
0622217201 - אדם-חברה-משטר- בראי הספרות, השירה והמחזאות (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן456
0622201401 - מדינה ו"מדינתיות" במזה"ת המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' אשר ססרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן304
0622910101 - מבוא לצפון אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0691229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0821133101 - מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821134001 - מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהו (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00קיקואין01

קורסי טקסטים - מסגרת 127

טקסטים מודרנים למתמחים**

**מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית
0622602401 - השתקפות מנהגי הכפר בספרות הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן362
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן362
0622601201 - האסלאם הקלאסי בעידן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן362
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן362

טקסטים מודרניים**

**לא מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם עם פטור בערבית
0622602701 - טקסטים פוליטיים -דתיים (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן362
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן362
0622602802 - שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים (תאריך בחינה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן362
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00גילמן362
0622603101 - קריאה בטקסטים היסטוריים בערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'שו"תג'12:00–16:00גילמן260

טקסטים קלאסיים**

**לא מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית
0622603201 - סוגיות בהיסטוריה של האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן497

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

0622322201 - דור שלם דורש שינוי - צעירים ומהפכות במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן450
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן450
0622320801 - מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן497
0622214201 - בין אחדות לפירוד - המערכת הערבית המדינתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן449
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן449
0622323101 - אסלאם וגלובליזציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלישבע מכליססמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן262
ד"ר אלישבע מכליססמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן262
0622323201 - הגוף האנושי בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497

קורסי חובה למסלול חד-חוגי

0622323001 - ארכיון והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן450
0622800101 - סדנה מתודולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'סדנהה'12:00–14:00גילמן450

הדרכות אישיות לתלמידי המסלול החד-חוגי

0622823101 - המזה"ת הערבי בתקופה העוסמאנית (תאריך בחינה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר א'הדרכה אישיתג'14:00–16:00גילמן450
0622823102 - המזה"ת הערבי בתקופה העוסמאנית (תאריך בחינה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'הדרכה אישיתה'14:00–16:00גילמן450
0622823901 - גיאופוליטיקה אזורית (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'הדרכה אישיתב'14:00–16:00גילמן450
0622823301 - אנתרופולוגיה והיסטוריה (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'הדרכה אישיתא'08:00–10:00גילמן497
0622823801 - משפט חברה ושלטון באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'הדרכה אישיתב'14:00–16:00גילמן455

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 124

0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00דן-דוד207
0622100003 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן455
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן456
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן455
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00דן-דוד207
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00דן-דוד207
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00דן-דוד101
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00דן-דוד101
0622200003 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00דן-דוד207
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00דן-דוד207
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג102
**הקורסים ערבית א' וערבית ב' שנלמדים בחוג לערבית
**במסלול אסלאם מוכרים בחוג

שפות - מסגרת 124

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00ווב301
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר ב'שיעורג'14:00–18:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג105
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג105
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג209
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד202
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד202
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד205
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00דן-דוד202
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

לימודי התואר השני

שיעורים היסטוריוגרפיים ומתודולוגיים

0654413401 - סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר און ברקסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן497
ד"ר און ברקסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן497
**מי שלמד את הקורס 0622322801 בתשע"ד לא יכול להרשם לקורס
0654419901 - ההיסטוריוגרפיה של הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אשר ססרסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' אשר ססרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317
0654411501 - לאומיות ודת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן455

שיעורי קריאה במקורות או בתעודות

0654510301 - היסטוריה אינטלקטואלית, אינטלקטואלים וחברה במצרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן497
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן497
0654420301 - נקמת דם וכופר נפש במשפט ובחברה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן362
0622602401 - השתקפות מנהגי הכפר בספרות הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן362
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן362
0622601201 - האסלאם הקלאסי בעידן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן362
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן362

סמינרים

0654411901 - מקורות ערביים ועוסמאניים לחקר תולדות המזה"ת המודרני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן497
**ידיעת תורכית למתחילים - חובה
**פתוח לתלמידי תואר ראשון באישור המרצה
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן304
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן449
**יוכלו להרשם רק תלמידים שלמדו לפחות 10 ש"ס מלימודי אפריקה.
**סדנא המשלבת מחקר שדה
0654714101 - סוריה ולבנון: חברה, משטר מדינה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אייל זיסרסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן304
0654412701 - מיעוטים ומדינה במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00
0654001001 - סמינר מחלקתי - מזה"ת** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן450
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן450
**יתקיים אחת לשבועיים. נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0654530401 - סמינר מרכז דיין: מזה"ת אחר -מדינות ומעצמות בגיאופוליטיקה משת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן133
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן133
**יתקיים אחת לשבועיים - נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן133
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0622823101 - המזה"ת הערבי בתקופה העוסמאנית (תאריך בחינה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר א'הדרכה אישיתג'14:00–16:00גילמן450

לימודי שפות

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00ווב301
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר ב'שיעורג'14:00–18:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג105
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג105
פרופ' דויד ירושלמיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג209
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד202
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד202
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד205
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00דן-דוד202
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

קורסים לדוקטורנטים

0645002901 - סמינר דוק' (מזה"ת) (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261
0645003001 - סמינר דוק' (מזה"ת) (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן261
** הסמינרים יתקיימו אחת לשבועיים

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא להיסטוריה של אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן317
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד209
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)
0622910101 - מבוא לצפון אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0693100301 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הדס ירוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

**פרו"ס וסמינר נחשבים לסמינר
0622921701 - קרן אפריקה והמזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455
0622920801 - צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות מודרניות -מרוקו, אלג'יר ות (תאריך בחינה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן456
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן304
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן449
**סדנא המשלבת מחקר שדה
**מיועד לתלמידי שנים ב' וג' וכן תלמידים שלמדו לפחות 10 ש"
0621324401 - העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן449
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן304
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693200901 - תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר ערן כתרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0622921401 - אפריקה בראי הקולנוע (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'12:00–16:00גילמן456
0693201201 - "זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0693201101 - יהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה (תאריך בחינה)
ד"ר שרון שלוםסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן277
0693201001 - חוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין איש העם לשלוש נשים חזקות (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן450
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן133
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103
0690231301 - מבוא לשפות כושיתיות: סידאמה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
0690330401 - געז למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00
0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00ווב401
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00ווב401
1880061401 - בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל - סוגיות מרכזיות באפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
**לפרטים יש להכנס לקישור הבא.
**http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?course=188006140

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן307
0626235501 - ספרות אפריקנית אמריקנית African-American Literature (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב103
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0626234901 - הדרום האמריקני American South (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב103
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב103
**קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג, או"פ וירושלים
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח