בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   דור שלם דורש שינוי - צעירים ומהפכות במזה"ת   ד"ר מירה צורף   26/01/2015  13:30  02/03/2015  09:00 
בחינה   טקסטים פוליטיים -דתיים   ד"ר לאה קינברג   28/01/2015  13:00  06/03/2015  09:00 
בחינה   יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם   ד"ר לאה קינברג   29/01/2015  13:00  03/03/2015  09:00 
בחינה   סביבה ואיכות סביבה במזה"ת   ד"ר מירי שפר-מוסנזון   29/01/2015  09:00  01/03/2015  09:00 
בחינה   תרגיל בחקר אפריקה**   גב' הדס סופר   30/01/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   ד"ר און ברק   01/02/2015  13:00  04/03/2015  09:00 
בחינה   בין אחדות לפירוד - המערכת הערבית המדינתית   ד"ר ברוס מדי ויצמן   02/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' עוזי רבי   02/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   השתקפות מנהגי הכפר בספרות הערבית המודרנית   פרופ' נאסר בסל   03/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   ההיסטוריה של ירדן   ד"ר יואב אלון   04/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת   פרופ' מאיר ליטבק   05/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   השיעה מכניעות למהפכה   פרופ' מאיר ליטבק   06/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   להיות מודרני בשלהי התק' העות': חיי יומיום,טכנולוגיה, תפיסות   ד"ר אבנר וישניצר   08/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא לצפון אפריקה   ד"ר אירית בק   08/02/2015  13:00  01/04/2015  09:00 
בחינה   האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי   ד"ר מירה צורף   09/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   10/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 
בחינה   סוגיות בהיסטוריה של האסלאם   ד"ר נורית צפריר   11/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 
בחינה   קרן אפריקה והמזה"ת   ד"ר אירית בק   12/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   המאה הפלסטינית   ד"ר הראל חורב   15/02/2015  09:00  02/04/2015  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריה של אפריקה   פרופ' גליה צבר   15/02/2015  13:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   אמצעי התקשורת בעולם הערבי   מר יובל דגן   מועד א : 16/02/2015 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 01/04/2015 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי   ד"ר ברוס מדי ויצמן   17/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   ד"ר אבנר וישניצר ,ד"ר מירה צורף ,פרופ' ישראל גרשוני ,ד"ר יואב אלון   18/02/2015  09:00  02/04/2015  09:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות הערבים והאסלאם   ד"ר מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 06/02/2015 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 16:00 ;

בחינה אמריקאית   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 11/02/2015 בשעה : 13:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 29/03/2015 בשעה : 16:00 ;

בחינת בית   אפריקה בראי הקולנוע   פרופ' גליה צבר   מועד א : 02/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינות עד לתאריך 5.2.15 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה

מועד ב : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינות עד לתאריך 18.3.15 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה

עבודה   גיאופוליטיקה אזורית   פרופ' עוזי רבי   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   המזה"ת הערבי בתקופה העוסמאנית   פרופ' אהוד טולידאנו   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות**   ד"ר מירה צורף   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   לחיות כמוסלמי בעולם מערבי   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 08/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   סדנה מתודולוגית   ד"ר און ברק   31/03/2015  09:00     
בחינת ביניים   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   27/01/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינת ביניים   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין ,גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 27/01/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדרי מחשבים

מועד ב : 26/02/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדרי מחשבים

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אסלאם וגלובליזציה   ד"ר אלישבע מכליס   22/06/2015  13:30  21/07/2015  09:00 
בחינה   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   23/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין ,גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 23/06/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדרי מחשבים

מועד ב : 22/07/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדרי מחשבים

בחינה   שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים   פרופ' נאסר בסל   24/06/2015  09:00  23/07/2015  09:00 
בחינה   שבט, שבטיות ומדינה מודרנית במזה"ת   ד"ר יואב אלון   26/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   מצרים בעת החדישה   ד"ר און ברק   29/06/2015  09:00  30/07/2015  09:00 
בחינה   מדינה ו"מדינתיות" במזה"ת המודרני   פרופ' אשר ססר   30/06/2015  09:00  29/07/2015  09:00 
בחינה   ערבית חדשותית   מר יובל דגן   מועד א : 30/06/2015 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 31/07/2015 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   הגוף האנושי בחברות מוסלמיות   ד"ר מירי שפר-מוסנזון   01/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 
בחינה   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר ,ד"ר לאה קינברג   01/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 
בחינה   פרקים בהיסטוריה אינטלקטואלית   פרופ' ישראל גרשוני   02/07/2015  09:00  05/08/2015  09:00 
בחינה   אדם-חברה-משטר- בראי הספרות, השירה והמחזאות   ד"ר מירה צורף   03/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית במזה"ת   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   05/07/2015  09:00  06/08/2015  09:00 
בחינה   מחאה ומהפכה במזה"ת   פרופ' עוזי רבי   07/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 
בחינה   תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   ד"ר מירה צורף   07/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   09/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות מודרניות -מרוקו, אלג'יר ות   ד"ר ברוס מדי ויצמן   10/07/2015  09:00  13/08/2015  09:00 
בחינה   נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה   ד"ר אירית בק   12/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
בחינה   תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית   ד"ר אבנר וישניצר   13/07/2015  09:00  13/08/2015  09:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית   ד"ר מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 28/06/2015 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 28/07/2015 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

עבודה   אנתרופולוגיה והיסטוריה   ד"ר יואב אלון   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   המזה"ת הערבי בתקופה העוסמאנית   פרופ' אהוד טולידאנו   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   משפט חברה ושלטון באסלאם   ד"ר נורית צפריר   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות   ד"ר אבנר וישניצר ,ד"ר מירה צורף ,ד"ר יואב אלון   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   האסלאם הקלאסי בעידן המודרני   ד"ר לאה קינברג   מועד א : 03/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   קריאה בטקסטים היסטוריים בערבית למתקדמים   פרופ' אהוד טולידאנו   11/08/2015  09:00     

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח