בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'


  • יש לבדוק בחינות נוספות בלוח הבחינות של החוג למזה"ת.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   "זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים   ד"ר גיא רופא   18/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
עבודה   בימת אפריקה א'   פרופ' גליה צבר   מועד א : תאריך הגשת העבודה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא   ד"ר ערן כתר   מועד א : יש להגיש עד לתאריך 01.03.2015 בשעה 13:00 למזכירות התכנית.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לאנתרופולוגיה   ד"ר הדס ירון   25/06/2015  09:00  24/07/2015  09:00 
בחינה   יהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה   ד"ר שרון שלום   05/07/2015  13:00  07/08/2015  09:00 
בחינת בית   בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות**   פרופ' גליה צבר   מועד א : 29/06/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 2.7.15 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה.

מועד ב : 02/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 5.8.15 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה.

בחינת בית   חוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין איש העם לשלוש נשים חזקות   פרופ' גליה צבר   מועד א : 06/07/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינות למזכירות החוג עד לתאריך 09.07.15 בשעה 13:00

מועד ב : 02/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינות למזכירות החוג עד לתאריך 05.08.15 בשעה 13:00

עבודה   בימת אפריקה ב'   פרופ' גליה צבר   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח