פירוט הקורסים

קורסי לימודי אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא להיסטוריה של אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן317
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד209
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)
0622910101 - מבוא לצפון אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0693100301 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הדס ירוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

**פרו"ס וסמינר נחשבים לסמינר
0622921701 - קרן אפריקה והמזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455
0622920801 - צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות מודרניות -מרוקו, אלג'יר ות (תאריך בחינה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן456
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן304
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן449
**סדנא המשלבת מחקר שדה
**מיועד לתלמידי שנים ב' וג' וכן תלמידים שלמדו לפחות 10 ש"
0621324401 - העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן449
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן304
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693200901 - תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר ערן כתרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0622921401 - אפריקה בראי הקולנוע (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'12:00–16:00גילמן456
0693201201 - "זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0693201101 - יהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה (תאריך בחינה)
ד"ר שרון שלוםסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן277
0693201001 - חוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין איש העם לשלוש נשים חזקות (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן450
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן133
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103
0690231301 - מבוא לשפות כושיתיות: סידאמה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
0690330401 - געז למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00
0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00ווב401
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00ווב401
1880061401 - בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל - סוגיות מרכזיות באפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
**לפרטים יש להכנס לקישור הבא.
**http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?course=188006140

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן307
0626235501 - ספרות אפריקנית אמריקנית African-American Literature (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב103
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0626234901 - הדרום האמריקני American South (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב103
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב103
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח