מסלול הלימוד

מסלול  דו-חוגי - במסגרתו בוחרים התלמידים בלימודי אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית ובחוג לימודים נוסף. מכסת שעות הלימוד בלימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית במסלול הדו-חוגי הוא 54 ש"ס.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח