מלגות

החוג מעמיד לרשות הסטודנטים מלגות משלשה  מקורות: קרן מלגות ע"ש אילן גל-און ז"ל המיועדת לסייע לתלמידים הנתקלים בקשיים כלכליים, קרן מלגות ע"ש משפחת סילבר המוענקות לתלמידים מצטיינים ולתלמידים היוצאים לפעילות התנדבותית באפריקה וכן ומלגות ממקורות החוג המיועדות לתלמידים בעלי הישגים ויכולת בלימודיהם.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח