מזכירות החוג

ראשת החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה: ד"ר מירי שפר-מוסנזון
 ראשת התכנית ללימודי אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית: ד"ר אירית בק
מזכירת התכנית: ענת בלאט

מזכירות התואר הראשון של התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי אפריקה:
בניין גילמן, חדר 428,
טל' 03-6409714
דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קבלת קהל:
בימים א', ד',  בשעות  10:00-13:00
ביום ב' בשעות  10:00-14:00 
ביום ה' בשעות  11:00-16:00

 אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/mideast

 אתר התכנית ללימודי אפריקה: http://www.africanstudies.co.il/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח