כללי

לימודי התואר השני מכוונים להעמיק את הידע הכללי של התלמיד בתולדות המזרח התיכון ואפריקה ולהביאו לדרגת התמחות בתולדותיו ובתרבותו של אזור אחד לפחות מאזורי  המזה"ת ואפריקה בתקופה מוגדרת. לצד זאת מיועדים הלימודים לפתח בתלמיד יכולת עצמאית להשתמש בכליה של הדיסציפלינה ההיסטורית לניתוח תהליכים ותמורות בארצות המזרח התיכון ואפריקה. לצורך זה יועמק הידע של התלמיד בכלים הלשוניים הדרושים לצורך לימוד תולדות המזה"ת ואפריקה. כמו כן תועמק ההיכרות עם גישות מחקר מתחומים אחרים (כגון מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה) ועם מערך ההיסטוריוגרפיה המודרנית של המזרח התיכון.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח