מזכירות החוג

מזכירות התואר הראשון:
עוזרת מנהלית בחוג - ענת גרוספייס
מזכירת תלמידים - ענת גרוס


בניין גילמן, חדר 429, טל' 03-6409450
דוא"ל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
קבלת קהל:

בימים א', ד': בשעות 13:00-10:00
יום ב': 14:00-10:00
יום ה': בשעות 15:00-10:00


מזכירות התואר השני:

ענת בלאט
בניין גילמן, חדר 428, טל' 03-6409714
דוא"ל: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קבלת קהל:

בימים א',  ד', בשעות 10:00 - 15:00
יום ב', ה' , 13:00-10:00 

אתר החוג באינטרנט: http://mideast-africa.tau.ac.il//
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח