חטיבות לימודים מיוחדות

הקבצי החוג ללימודי הערבית והאסלאם מפורטים בידיעון במסגרת התכנית של הלימודים הכלליים והבין-תחומיים .

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח