בחינות

AspMaker2010s

1. יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט, ובלוח הבחינות כפי שהוא מתפרסם בחוג.
2. מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי ההגשה של עבודות הסמינריוניות, מתפרסמים על גבי לוח החוג .
3. מומלץ להבחן במועד א'.
4. בשיעורים שמטלת הסיום שלהם היא הגשת עבודת סיום, אין מועד ב'.
5. על התלמיד חלה חובת מעקב אחרי לוח הבחינות וחפיפות בלוח הזמנים של הבחינות.
6.מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ג' 27.5.2015, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.2014

בהצלחה...

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   מר מאדי קבלאן   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע ע"י המרצה

בחינה   מבוא לערבית יהודית   ד"ר אבי טל   26/01/2015  13:30  03/03/2015  09:00 
בחינה   דקדוק ב'   פרופ' ישי פלד   28/01/2015  13:00  23/02/2015  09:00 
בחינה   יסודות הדקדוק**   גב' ביאטה שייחטוביץ   28/01/2015  13:00  23/02/2015  09:00 
בחינה   יסודות הדקדוק**   מר מאדי קבלאן   28/01/2015  13:00  23/02/2015  09:00 
בחינה   שירה ערבית קלאסית   ד"ר ג'יריס ח'ורי   30/01/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה אסלאמית   ד"ר אחמד אע'באריה   01/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 
בחינה   ערבית א'   גב' ביאטה שייחטוביץ ,מר מאדי קבלאן   01/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 
בחינה   סופרים צעירים   פרופ' מחמוד גנאים   04/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   קווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   05/02/2015  13:00  03/03/2015  09:00 
בחינה   הסיפורת הערבית המודרנית   ד"ר מחמוד כיאל   06/02/2015  09:00  04/03/2015  09:00 
בחינה   חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי   מר ישראל שרנצל   08/02/2015  13:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   מושגי יסוד באסלאם   ד"ר עליזה שניצר   10/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א'   מר מאדי קבלאן   12/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   מורשת וזהות אינטלקטואלית בהגות הערבית המודרנית   ד"ר אחמד אע'באריה   15/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   15/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   ז'אנרים ספרותיים קלאסיים   ד"ר ג'יריס ח'ורי   17/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
עבודה   "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח   ד"ר אוריה שביט   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוגעד השעה 13.00

עבודה   המקורות לחקר האסלאם   ד"ר עליזה שניצר   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים   פרופ' מחמוד גנאים   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   תרגיל במושגי יסוד באסלאם   מר אלימלך גרוסמן   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   תרגיל מיומנויות בכתיבה אקדמית   ד"ר אמיר לרנר   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13.00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   ד"ר חאלד שיח אחמד   מועד א : בחינה בע"פ. מועדים ייקבעו עם המרצה.

בחינה   תרגיל לספרות ערבית מודרנית   גב' חולוד ראבי   22/06/2015  13:30  30/07/2015  09:00 
בחינה   קוראן ופרשנות   ד"ר עליזה שניצר   24/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   ערבית ב'   מר אחמד מחאמיד ,מר מאדי קבלאן   25/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   קריאה במקורות שיעיים   ד"ר רועי וילוז'ני   28/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   מבוא להלכה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   29/06/2015  09:00  28/07/2015  09:00 
בחינה   יסודות השירה הערבית המודרנית   ד"ר ג'יריס ח'ורי   01/07/2015  09:00  31/07/2015  09:00 
בחינה   האחים המוסלמים - מבט על הגותם מראשיתם ועד ימינו   מר ישראל שרנצל   03/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתיאולוגיה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   05/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לספרות ערבית מודרנית   ד"ר מחמוד כיאל   06/07/2015  09:00  05/08/2015  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   08/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 
בחינה   דקדוק א': תורת ההגה והצורות   מר מאדי קבלאן   10/07/2015  09:00  10/08/2015  09:00 
בחינה   קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן   מר מאדי קבלאן   10/07/2015  09:00  10/08/2015  09:00 
בחינה   האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני   ד"ר עליזה שניצר   13/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 
בחינה   טקסטים עיוניים קלאסיים   ד"ר ג'יריס ח'ורי   14/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים הסטוריוגרפיים ב'   ד"ר עליזה שניצר   17/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
עבודה   המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו   פרופ' אורי רובין   מועד א : 07/09/2015 בשעה : 09:00 ;

עבודה   סוגיות בסיפורת מודרנית   פרופ' מחמוד גנאים   מועד א : 07/09/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח