תנאי הקבלה

תנאי הקבלה לחוג על פי המפורט באתר ההרשמה ללימודים. תנאי המעבר משנה לשנה הוא השגת ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים של החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. כמו כן, ציון חיובי בקורסי המבוא "הארכיאולוגיה מהי?" ו"מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים" הוא תנאי מעבר לשנה ב'.

תלמיד בחוג שיצבור 22 ש"ס ומעלה וממוצע הציונים שלו יהיה נמוך מ – 70 – יופסקו לימודיו לאלתר.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח