בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'**   פרופ' רפאל גרינברג   26/01/2015  13:30  19/02/2015  09:00 
בחינה   טקסט וממצא: מוסד המלוכה במזה"ק וייצוגיו   ד"ר אמיר גילן   28/01/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   תולדות המחשבה הארכיאולוגית   פרופ' אבי גופר   29/01/2015  09:00  22/02/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס   פרופ' יורם כהן   30/01/2015  09:00  06/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה   ד"ר אמיר גילן   01/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   כלי צור בשימוש האדם הקדמון**   פרופ' רן ברקאי   02/02/2015  09:00  23/02/2015  09:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות   פרופ' אורן טל   03/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   טכנולוגיה ותרבות חומרית   פרופ' יובל גורן   04/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה מהי?   פרופ' יובל גורן   05/02/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינה   המלך הורדוס הגדול   ד"ר שטיבל גיא   05/02/2015  09:00  03/03/2015  09:00 
בחינה   ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   06/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   08/02/2015  09:00  02/03/2015  09:00 
בחינה   מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית   ד"ר לנגוט דפנה   08/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)**   פרופ' אורן טל   09/02/2015  09:00  02/04/2015  09:00 
בחינה   "הצבא הרומי רוצה אותך!"ארכ' צבא רומי   ד"ר שטיבל גיא   10/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   10/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 
בחינה   בראשית - תהליכים ואירועים מכוננים בתקופת הברונזה הקדומה   פרופ' רפאל גרינברג   11/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   12/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' רפאל גרינברג   15/02/2015  13:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   אדם-אקלים-סובב קדום **   ד"ר לנגוט דפנה   16/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   כחומר ביד היוצר-טכנולוגיה ותרבות חומריתבעולם הקלאסי   ד"ר שטיבל גיא   17/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   דת ומיתולוגיה של מסופוטמיה   פרופ' יורם כהן   18/02/2015  09:00  02/04/2015  09:00 
בחינת בית   קשרים במרחב: מסחר וכלכלה בעת העתיקה   דר' יובל גדות   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 04.02.15.

מועד ב : 25/02/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 04.03.15

בחינת בית   קורס דיגיטלי - ירושלים בין חורבן להתחדשות   פרופ' עודד ליפשיץ   מועד א : 12/02/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 19.02.15.

מועד ב : 26/03/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 02.04.15.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'**   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : 22/06/2015 בשעה : 13:30 ;

מועד ב : 19/07/2015 בשעה : 09:00 ;

בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'**   דר' יובל גדות   מועד א : 22/06/2015 בשעה : 09:00 ;

מועד ב : 19/07/2015 בשעה : 13:30 ;

בחינה   חיתית למתחילים   ד"ר אמיר גילן   24/06/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
בחינה   אתגר התארוך הארכיאולוגי:ארכיאומגנטיזם ושיטות נוספות**   ד"ר בן-יוסף ארז   26/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   צמחים בארצות המקרא   ד"ר לנגוט דפנה   28/06/2015  09:00  21/07/2015  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה מהי?   דר' יובל גדות   30/06/2015  13:00  23/07/2015  09:00 
בחינה   אפיגרפיה עברית ושמית מערבית (כתובות עבריות מימי בית ראשון)   פרופ' בנימין זאס   02/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 
בחינה   מצרית למתחילים   ד"ר דבורה סוויני   03/07/2015  09:00  28/07/2015  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית   ד"ר עומר סרגי   05/07/2015  09:00  30/07/2015  09:00 
בחינה   חפצים מצריים - ממצאים ממצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   07/07/2015  09:00  06/08/2015  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' ישראל פינקלשטיין   09/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'**   דר' יובל גדות   10/07/2015  09:00  31/07/2015  09:00 
בחינה   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר   ד"ר לנגוט דפנה   12/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה: האלף הראשון לפנה"ס   פרופ' יורם כהן   14/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   אמנות ארץ ישראל בימי בית ראשון   פרופ' בנימין זאס   15/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח