מסלולי הלימודים

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים:
1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר
2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.

תלמידי המסלול המחקרי שהגיעו להישגים הנדרשים יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. תלמידי המסלול העיוני לא יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. המעבר ממסלול למסלול מותנה באישור מיוחד. במקרה כזה יוטלו על התלמיד חובות השלמה.

הקבלה למסלולים אלה והמעבר ביניהם ייעשו בהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרוח.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח