מזכירות החוג

ראש החוג - פרופ' רן ברקאי

מזכירת החוג – גלי אידלשטיין

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 226, טל': 03-6409703, פקס' 03-6406883
קבלת קהל:
א', ב',  ד' בשעות 10 – 14, יום ג' 12:00– 15:30

  
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/archaeology/

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח