מסלולי התמחות

בחוג שלושה מסלולי התמחות:

(1) לשון וספרות יוונית; (2) לשון וספרות רומית; (3) תרבות קלאסית 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח