תנאי הקבלה

א.  יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בחוג ללימודים קלאסיים – יוון ורומא בהתמחות יוונית ו/או בהתמחות רומית, בציון משוקלל של 80 לפחות.

ב.  כן יתקבלו תלמידים אשר סיימו את לימודיהם בחוגים אחרים בציון 80 לפחות, ולאחר לימודי השלמה אשר ייקבעו על ידי יועץ החוג לתואר שני; הידע הנדרש בלשונות היוונית והרומית הוא ברמה של סיום לימודי תואר ראשון.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח