קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תשע"ה

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

קורסים שנתיים

0659539701 - סמינר מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן449
0659200801 - האם המערב שוקע? היבטים פילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג211
0659241101 - זהויות יהודיות מודרניות: מבט פסיכו היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן450

סמסטר א'

קורסי השלמות

0659612601 - הסטוריה אינטלקטואלית א (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן361
0659250001 - מארג המציאות - חוקי יסוד בפיסיקה (השלמות +תואר) (תאריך בחינה)
מר יצחק יוסףסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן450
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

שיעורים וסמינרים

0659620801 - הוכחה מדעיות לקיום עולם חיצון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן450
0659200701 - קריאה עכשווית בדארווין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן455
0659247601 - למרקיזם ומדעי חברה חדשים בשלהי המאה ה- 19 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן362
0659612001 - הפילוסופיה של שלמה מיימון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד212
0659210101 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00גילמן497
0659210901 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר א'ק"מב'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן361
0659304001 - סמינר מתודולוגי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
0659210201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'ק"מב'16:00–18:00
0659230101 - האבולוציה של יכולת החוויה - חלק א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00
0659808001 - ראשית המדע- אסטרונומיה בבלית (תאריך בחינה)
ד"ר אשבל רצוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג211
0659241201 - אתנוגרפיות עכשוויות של תרבות דיגיטאלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד102
0659241301 - מבט מבפנים על המבט מבחוץ: שלוש ביקורות על האובייקטיביזציה המ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
0659281001 - פיזיקה, תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד101
1031446601 - ההשכלה הגבוהה: אוניברסיטה חברה אזרחית ופוליטיקה(עודכן ב-18.1 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'סמינרה'09:00–12:00נפתלי505
0659210501 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'ק"מד'14:00–16:00
0659247501 - מטפיזיקה, פוליטיקה ודת במחשבתו של אל-פאראבי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן450
0659999301 - הפילוסופיה של ניוטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב101
0659304301 - ואלטר בנימין- התיזות על ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמןא361
0659250001 - מארג המציאות - חוקי יסוד בפיסיקה (השלמות +תואר) (תאריך בחינה)
מר יצחק יוסףסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן450
0659220101 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'ק"מה'12:00–14:00

סמסטר ב'

קורסי השלמות

0659614101 - הסטוריה אנטלקטואלית ב (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן317
0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן280

שיעורים וסמינרים

0659999401 - הפילוסופיה של המרחב והזמן לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה המער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0659243901 - הפילוסופיה של הסייבר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן450
0659247301 - פילוסופיה של הביולוגיה: אינדיבידואליות, רדוקציה, מכניזם ומוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן455
0659703901 - סוציולוגיה של המדעים וכלכלותיהם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן260
0659245101 - הסטוריה של הפיזיקה 1700-1970 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד212
0659532001 - הפילוסופיה של יוליוס יצחק גוטמן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן261
0659247401 - בעיית ההכרה בפילוסופיה האיסלאמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0659111101 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'ק"מב'16:00–18:00
0659241601 - זיופים, הטיות והתחכמויות במדע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן449
0659210801 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר ב'ק"מב'16:00–18:00
0659210401 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'ק"מב'16:00–18:00
0659230201 - האבולוציה של יכולת החוויה - חלק ב' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0659808101 - אסטרונומיה, לוחות שנה ומחלוקות כתתיות (תאריך בחינה)
ד"ר אשבל רצוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן305
0659909201 - ספינות, מנופים, ופגזים: אריסטו מול גליליאו. (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00
0659247101 - נורמטיביות, פעולה מושכלת, ופילוסופיית העצמי בהגותה של קריסטי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד210
0659600301 - עיונים במושג האידיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317
0659220201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'ק"מד'12:00–14:00
0659210301 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'ק"מד'14:00–16:00
0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0659909101 - בין האפשר לאינסוף: תיאולוגיה, פילוסופיה וחילון בראשית העת הח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב301
0659801001 - חברת הרשת-היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ותרבותיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמןא317
0659241901 - Heidegger's Nietzsche (תאריך הגשת עבודה)
Prof Alfred Tauber סמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן497

מפגשים Marchh 12,19,26 April 16,30, May 7,14

0659828001 - מהמכני לחשמלי ולדיגיטלי – שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211
0659999101 - The Structure of Aristotle's Physics (תאריך הגשת עבודה)
Prof Henry Mendell סמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00גילמן497

7 מפגשים בימי שישי בין 6.5.15-12.6.15

0659828301 - Network and Identity The Shared Scientific Knowledge Shaping (תאריך הגשת עבודה)
Prof Matteo Vallerianiסמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00

שלושה מפגשים בני 4 ש"ס 17.4 ,24,4 ,1,5

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח