חשוב לדעת

 

 1. במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון, נדרשים תלמידים שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב בשנת הלימודים תשע"ה להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים".

  כל התלמידים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנת לימודיהם הראשונה
 2. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ה: 
  סמסטר א':  יום ד' 27.5.15 , ט' בסיון תשע"ה 
  סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15 כ"ד בתשרי תשע"ו 
  סמסטר קיץ (תכניות החוץ-תקציביות): יום א' 1.11.15 י"ט בחשון תשע"ו  

  לא ניתן לחרוג ממועדים אלה. 

  התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המרצה אישית). העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתה הרשמי. התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו. תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא. לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו. 
 3. משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח