קורסי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

סמסטר א'

תכנית כתיבה

מסגרת 120

0626206401 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סב'14:00–16:00רוזנברג205
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סה'14:00–16:00רוזנברג205
0626206402 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' הלן כצנלסוןסמסטר א'פרו"סא'14:00–16:00ווב101
גב' הלן כצנלסוןסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00ווב101
0626206403 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' הלן כצנלסוןסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג104
גב' הלן כצנלסוןסמסטר א'פרו"סג'12:00–14:00ווב101

קורסי בסיס

מסגרת 120

0626128001 - מבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture (תאריך בחינה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0626114001 - תרגיל כתיבה -תרבות אנגליה (תאריך בחינה)
מר קית הריססמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג104
0626114002 - תרגיל כתיבה -תרבות אנגליה (תאריך בחינה)
גב' יפית שחרסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג104
** לא ללימודים אמריקניים אלא באישור מיוחד

מסלול לימודים אמריקניים

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

קורסי תיאוריה

0626125001 - מבוא לתיאוריה ** Introduction to Theory (תאריך בחינה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
** לא ללימודים אמריקניים אלא באישור מיוחד
0626129001 - תרגיל מבוא לתיאוריה (תאריך בחינה)
גב' זאידי קאנאלססמסטר א'תרגילה'14:00–16:00ווב102
0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב001
0626121201 - תרגיל ניתוח סיפורת (תאריך בחינה)
מר יונתן אנגלנדרסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג205

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

0626230601 - יסודות תרבותיים Foundations of Western Culture (תאריך בחינה)
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102
0626234801 - מזומנים / מרשרשים Hard Cash (תאריך בחינה)
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן280
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
** לא ללימודים אמריקניים, לפני 1800
0626235601 - גברים טרגיים ונשים קומיות ביצירותיו של שקספיר ** Tragic Men, (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג205
** לא ללימודים אמריקניים, לפני 1800
0626227301 - גותיקה אמריקנית The American Gothic (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0626235201 - בשערי גן עדן: עליתו וקריסתו של העולום האמריקני (1945-1980) A (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב103
0626228701 - משפחת גודווין ומשפחת שלי The Godwins and the Shelleys (תאריך בחינה)
ד"ר אמי גרנאיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב102
** לא ללימודים אמריקניים
0626235501 - ספרות אפריקנית אמריקנית African-American Literature (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב103
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0626235101 - ספרות אמריקנית של המאה ה-20 20th Century American Fiction (תאריך בחינה)
גב' דלית אלפרוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626235901 - מהשטעטל לאמריקה ובחזרה: שלום עליכם, יעקב גלאטשטיין ויצחק בשב (תאריך בחינה)
ד"ר מתן חרמוניסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג106
**קורס בעברית

קורסי בחירה חוץ חוגיים למסלול לימודים אמריקניים

מסלול לימודים אמריקניים

0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662118601 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0677125501 - יהודי ארה"ב במאה ה-20: ציונות, השתלבות, פוליטיקה ותרבות (תאריך בחינה)
פרופ' מתיו סילברסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0677409701 - יהודים וערים: בין היסטוריה עירונית ובין היסטוריה קהילתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
**יחשב כקורס מתקדם
0680304401 - הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן306
0680404601 - מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
**סמינר שילקח כקורס מתקדם
0851610801 - זיכרון, בידור ומדיה פופולארית (תאריך בחינה)
ד"ר ערב דןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקוא206
0851617601 - האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר פוספלד כהן אוריתסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו209
0851619101 - תמתיקה ורטוריקה בקולנוע המוקדם של מרטין סקורסזה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851617401 - סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר יורן נועםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00מכסיקוא206
0851861201 - היצ'קוק (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר א'שיעורא'14:00–18:00מכסיקו208
0851620101 - יוצאים מן הכלל: קולנוע ומוגבלויות (תאריך בחינה)
גב' גרינברג סלבהסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00מכסיקו211
1031368701 - פוליטיקה וחוק נפגשים-בית המשפט העליון האמריקאי (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי207
1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
1031385101 - דמוקרטיה אתנית (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר א'שיעורא'10:00–13:00נפתלי103
1031369301 - מרקס, קיינס ופרידמן: מהמהפכה התעשייתית למשבר האשראי (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר א'שיעורא'15:00–18:00נפתלי103
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי204
1662150101 - Techno-Utopia: Introduction to the Social and Cultural Histo (תאריך בחינה)
Dr. David Snyderסמסטר א'שיעורה'14:00–18:00רוזנברג106
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
**יתקיים בין התאריכים 19.10.2014 - 26.12.14
**הקפו / משקלו של הקורס 3 ש''ס
**מבחן/עבודה יתקיימו בשיעור האחרון

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

**סמינר מתאים גם לתלמידי תואר שני
** לא ללימודים אמריקניים
0626312401 - הרומן האמריקנית המודרניסטי The Modernist American Novel (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג103
0626312601 - מדע בדיוני ושאלת האחרות Science Fiction and the Question of (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב105
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב105
** לא ללימודים אמריקניים
0621324401 - העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן449
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן304
**רק לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים
** לימודים אמריקניים
0626380001 - פורום מדע בדיוני ** Science Fiction Forum (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00ווב301

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

0626422201 - מילטון והולדת המודרנה Milton and the Birth of Modernity (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא319
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא319
0621802501 - מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה בחקר עידן מלחמת האזרחים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא362
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362
0626434701 - הפרוורסיה של הפואטיקה ** The Perversity of the Poetic (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב105
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב105
0626422301 - סמינר מחקר לדוקטורנטים Research Seminar for PhD Students (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב501
0677409701 - יהודים וערים: בין היסטוריה עירונית ובין היסטוריה קהילתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0626480001 - סמינר מחלקתי MA (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'סמינרה'16:00–18:00ווב105

סמסטר ב'

תכנית הכתיבה

מסגרת 120

0626206404 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' הלן כצנלסוןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג211
גב' הלן כצנלסוןסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג211
0626206405 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' הלן כצנלסוןסמסטר ב'פרו"סא'14:00–16:00ווב102
גב' הלן כצנלסוןסמסטר ב'פרו"סג'14:00–16:00רוזנברג205
0626206406 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00רוזנברג106
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00רוזנברג106

קורסי בסיס

מסגרת 120

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00ווב001
0626116001 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
מר קית הריססמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג205
0626116002 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
גב' רוני גיאסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג212
0626116003 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
גב' יערה נוטעסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג104
0626122001 - שקספיר** Shakespeare (תאריך בחינה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב001
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

מסלול לימודים אמריקניים

0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן278
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן278

קורסי תיאוריה

מסגרת 120

0626121701 - ניתוח שירה ** Poetry Analysis (תאריך בחינה)
מר רון בן טוביםסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00ווב001
מר רון בן טוביםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג001
** לא ללימודים אמריקניים
0626121601 - תרגיל ניתוח שירה (תאריך בחינה)
גב' יפית שחרסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00דן-דוד101

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

0626209901 - דרמה יעקובינית Jacobean Drama (תאריך בחינה)
גב' לינדה שטרייטסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב103
**לא ללימודים אמריקניים, לפני 1800
0626225401 - ספרות אינדיאנית-אמריקנית Native American Literatures (תאריך בחינה)
גב' דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0626233601 - ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג002
0626235301 - דיוויד מאמט והפוליטיקה של המיניות David Mamet and the Polit (תאריך בחינה)
מר נועם גילסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626235401 - סופרים מהגרים בארה"ב של היום Migration Writers in Contempora (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0626235701 - הפסטורלי בספרות מהעת העתיקה ועד ימינו ** The Pastoral Mode (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג103
**לפני 1800
0626235801 - סיפורת בעידן דיגיטלי Narrative in the Digital Age (תאריך בחינה)
מר שון עדריסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
0626234901 - הדרום האמריקני American South (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב103
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב103

מסלול לימודים אמריקניים

קורסי בחירה חוץ חוגיים למסלול לימודים אמריקניים

מסלול לימודים אמריקניים

0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים עד המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662208501 - מרכז אמריקה והקאריבים: אנשים, מקום ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0677113001 - חיים בסרט: דמות היהודי בקולנוע האמריקאי, הישראלי והמזרח אירו (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן282
0821162201 - ***מבוא לאמנות עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
**דרישת קדם: מבוא לאמנות מודרנית
0821665801 - פריס, ניו יורק, ולונדון, המרחב העירוני וחווית המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר קלורמן-עראקי נעמהסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00מכסיקו211
0851616701 - קולנוע אמריקאי עכשווי (תאריך בחינה)
מר דבורה ארזסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו210
0851616801 - כביש אבוד: האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרך (תאריך בחינה)
מר פרבר נירסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו212
0851619201 - תמתיקה ורטוריקה בקולנוע המאוחר של מרטין סקורסזה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851620201 - קולנוע נסיוני אמריקאי: סטן ברקאג',מיה דרן ואנדי וורהול (תאריך בחינה)
גב' לוין אורי סמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00מכסיקו209
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01
0851653101 - מבוא ללימודי טלוויזיה (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851668201 - הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקנית (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0851761501 - פילם נואר (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר ב'שיעורד'12:00–16:00מכסיקו211
1031395101 - אסטרטגיית ההרתעה ביחסים הבינלאומיים: מהמלחמה הקרה ועד המלחמה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00נפתלי107
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
1662110801 - A Political History of the Economy** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00דן-דוד207
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
**יתקיים בין התאריכים 16.02.14 - 22.05.14
**הקפו / משקלו של הקורס 3 ש''ס
**מבחן/עבודה יתקיימו בשיעור האחרון
1662150001 - Digital Discourse: New Media Language and Dynamics** (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'10:00–14:00גילמן280
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
**יתקיים בין התאריכים 16.02.14 - 22.05.14
**הקפו / משקלו של הקורס 3 ש''ס
**מבחן/עבודה יתקיימו בשיעור האחרון

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

0626305201 - רומן החניכה הנשי Female Coming of Age (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב501
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
**סמינר מתאים גם לתלמידי תואר שני
0626312801 - שירת אובידיוס ברנסנס האנגלי ** Ovid in the English Renaissan (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
** לא ללימודים אמריקניים
**סמינר שניתן לקחתו כקורס מתקדם
**תלמידי המסלול מחוייבים להגיש עבודה סמינריונית באנגלית
0626312901 - תחכומי אור מופלאים Tripping the Light Fantastic (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב105
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב105
** לא ללימודים אמריקניים
0626311701 - פסיכואנליזה באמריקה ** Psychoanalysis and/in America (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00ווב501
**סמינר מתאים גם לתלמידי תואר שני
0621328001 - תולדות המכונה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
0626380002 - פורום מדע בדיוני ** Science Fiction Forum (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב301

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

0626423101 - קינה וקינת הרומן האנגלו-אמריקני Elegy and the Anglo-America (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא362
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן361
0626423301 - עבודה והנובלה התעשייתית Labor and the Industrial Novel (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב501
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00ווב105
0626423701 - יחסים אמריקניים מ-1850 ** Inter-American Relations from 1850 (תאריך הגשת עבודה)
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב501
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00ווב501
**סמינר מרוכז למשך חודש החל מ- 3 במאי,
**שיועבר ב-10 מפגשים עד סוף הסמסטר
**מתאים גם לתלמידי תואר ראשון באישורו של היועץ
0680830001 - כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב101
0626422301 - סמינר מחקר לדוקטורנטים Research Seminar for PhD Students (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב501
0626480002 - סמינר מחלקתי MA (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00
- (תאריך בחינה)
סמסטר '

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח