בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • עבודות סמינריוניות מסמסטר א' יש להגיש במזכירות החוג עד ה-27.5.2015.
  • עבודות סמינריוניות מסמסטר ב' יש להגיש במזכירות החוג עד ה-7.10.2015.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture   ד"ר נעם רייזנר   29/01/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינה   גברים טרגיים ונשים קומיות ביצירותיו של שקספיר ** Tragic Men,   גב' אנה קיסין-שכטר   02/02/2015  13:00  02/03/2015  13:00 
בחינה   גותיקה אמריקנית The American Gothic   ד"ר יעל מאורר   04/02/2015  09:00  03/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתיאוריה ** Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   09/02/2015  09:00  02/04/2015  13:00 
בחינה   ספרות אמריקנית של המאה ה-20 20th Century American Fiction   גב' דלית אלפרוביץ   10/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   משפחת גודווין ומשפחת שלי The Godwins and the Shelleys   ד"ר אמי גרנאי   מועד א : 15/02/2015 בשעה : 13:00 ;

מועד ב : 15/03/2015 בשעה : 16:00 ;

בחינת בית   יסודות תרבותיים Foundations of Western Culture   ד"ר אלברטו גבריאלה   29/01/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינת בית   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   פרופ' אילנה גומל   מועד א : 03/02/2015 בשעה : 09:00 ; את הבחינה יש להגיש בדוא"ל למרצה ובעותק מודפס למזכירות החוג בתאריך 5/02/2015

מועד ב : 02/03/2015 בשעה : 09:00 ; את הבחינה יש להגיש בדוא"ל למרצה ובעותק מודפס למזכירות החוג בתאריך 4/03/2015

בחינת בית   מזומנים / מצלצלים Hard Cash   ד"ר אלברטו גבריאלה   מועד א : 04/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש לשלוח למרצה ולהביא עותק מודפס למזכירות החוג עד 04/03/2015 ו

מועד ב : 12/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש לשלוח למרצה ולהביא עותק מודפס למזכירות החוג עד 12/04/2015

בחינת בית   ספרות אפריקנית אמריקנית African-American Literature   ד"ר סוניה וינר   מועד א : 16/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה בדוא"ל למרצה ובעותק מודפס למזכירת החוג עד 18/02/2015

מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה בדוא"ל למרצה ובעותק מודפס למזכירת החוג עד 24/032015

עבודה   בשערי גן עדן: עלייתו וקריסתו של החלום האמריקני (1945-1980) A   ד"ר פרומר יואב   מועד א : 19/01/2015 בשעה : 09:00 ; את העבודה יש להגיש בדוא"ל למרצה ואת ההעתק המודפס למזכירות החוג עד תאריך 26/02/2015

עבודה   מהשטעטל לאמריקה ובחזרה: שלום עליכם, יעקב גלאטשטיין ויצחק בשב   ד"ר מתן חרמוני   מועד א : 26/02/2015 בשעה : 09:00 ; את העבודה יש להעביר למרצה באמצעות מודל והעתק מודפס למזכירות החוג עד תאריך 26/02/2015

בחינת ביניים   מבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture   ד"ר נעם רייזנר   28/11/2014  09:00  12/12/2014  09:00 
בחינת ביניים   מבוא לתיאוריה ** Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   05/12/2014  09:00  04/01/2015  16:00 
בחינת ביניים   ספרות אפריקנית אמריקנית African-American Literature   ד"ר סוניה וינר   07/12/2014  10:00  02/01/2015  09:00 
בחינת ביניים   מבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture   ד"ר נעם רייזנר   02/01/2015  09:00  16/01/2015  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   דרמה יעקובינית Jacobean Drama   גב' לינדה שטרייט   24/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   ניתוח שירה ** Poetry Analysis   מר רון בן טובים   24/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   הפסטורלי בספרות מהעת העתיקה ועד ימינו ** The Pastoral Mode   גב' אנה קיסין-שכטר   25/06/2015  13:00  29/07/2015  13:00 
בחינה   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   פרופ' חנה וירט נשר   29/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   ספרות אינדיאנית-אמריקנית Native American Literatures   גב' דלית אלפרוביץ   29/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   שקספיר** Shakespeare   ד"ר נעם רייזנר   02/07/2015  09:00  30/07/2015  09:00 
בחינה   ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction   ד"ר יעל מאורר   07/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   12/07/2015  09:00  05/08/2015  09:00 
בחינה   הדרום האמריקני American South   ד"ר יעל שטרנהל   15/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינת בית   סופרים מהגרים בארה"ב של היום Migration Writers in Contempora   ד"ר סוניה וינר   מועד א : 25/06/2015 בשעה : 09:00 ; את הבחינה יש להגיש במודל והעתק מודפס למזכירות החוג עד תאריך 28/06/2015

מועד ב : 29/07/2015 בשעה : 09:00 ; את הבחינה יש להגיש במודל והעתק מודפס במזכירות החוג עד תאריך 31/07/2015

עבודה   סיפורת בעידן דיגיטלי Narrative in the Digital Age   מר שון עדרי   מועד א : 23/07/2015 בשעה : 09:00 ; את העבודה יש להגיש במודל והעתק מודפס למזכירות החוג עד תאריך 23/07/2015

בחינת ביניים   ניתוח שירה ** Poetry Analysis   מר רון בן טובים   מועד א : 08/05/2015 בשעה : 09:00 ;

מועד ב : 29/05/2015 בשעה : 09:00 ;

בחינת ביניים   סופרים מהגרים בארה"ב של היום Migration Writers in Contempora   ד"ר סוניה וינר   מועד א : 15/05/2015 בשעה : 09:00 ;

מועד ב : 29/05/2015 בשעה : 09:00 ;


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח