לימודי החוג לאנגלית והוראת האנגלית בבית-הספר התיכון

בוגרי החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים שהם בעלי תעודת הוראה לאנגלית מטעם בית הספר לחינוך יוכרו מטעם משרד החינוך כמורים לאנגלית בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה ובכיתות י"א-י"ב.

מוסמכי החוג (בעלי תואר שני), שהם בעלי תעודת הוראה מטעם בית הספר לחינוך, רשאים ללמד בכל החטיבות ובכיתות י"א-י"ב, והם אף זכאים לגמול  אקדמאים.

לימודי תעודת הוראה ניתנים בבית הספר לחינוך. לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות בית הספר לחינוך.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח