מסלולי הלימוד

החוג מציע לימודים בשני מסלולים:

1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר, ובו היקף הלימודים הוא 28 ש"ס;

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר, ובו היקף הלימודים הוא 32 ש"ס.

תלמידים שיבחרו במסלול העיוני לא יוכלו להתקבל בעתיד ללימודי התואר השלישי, אלא אם ישלימו דרישות הולמות, ובהן כתיבה של עבודה השקולה לעבודת גמר. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח