"תכנית חובה לתלמידי התואר הראשון – "כלים שלובים

התכנית "כלים שלובים"

אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד.

תכנית "כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון (החל משנה"ל תשע"ג) ומציעה קורסים בתחומי דעת שונים.

התכנית נועדה להעניק לכם ידע בתחום אחר מזה של התואר הנלמד, ובלעדיה לא הייתם נחשפים אליו בלימודי התואר הראשון.

מטרתה של התכנית להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולחשוף אתכם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה. את הקורסים הללו מלמדים מיטב המרצים מקרב הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה.
כאמור, קורסי התכנית "כלים שלובים" הם חלק מחובות התלמיד לסיום התואר, והם נחשבים לקורסים אקדמיים כמו כל קורס אחר באוניברסיטה, לרבות הדרישות הלימודיות. חובה על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות הקורס. הקורסים יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד, אך לא ישוקללו בציון הסופי לתואר. 

 כיצד זה מתבצע?

 התלמידים והקורסים נחלקים לשתי קבוצות:

"מזרח" = תחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

"מערב" = תחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

תלמידי מדעי הרוח, אמנויות, חינוך, מדעי החברה, משפטים וניהול (מערב) ייחשפו לידע מתחומי הרפואה, מדעי החיים ומקצועות המדעים המדויקים (מזרח).  

תלמידי הנדסה, מדעי החיים, רפואה ומדעים מדויקים (מזרח) ילמדו נושאים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, החינוך, האמנויות, המשפטים והניהול (מערב).

מידע מלא על מבנה התכנית, על היקף שעות "כלים שלובים" ועל רשימת הקורסים שיוצעו בשנה"ל תשע"ה נמצא באתר האינטרנט של התכניתwww.core.tau.ac.il.

הרישום לקורסי סמסטר א' ייפתח ב-15/9/2014 בשעה 11:00 ויסתיים ב-20/10/2014 בשעה 14:00. הרישום יתבצע באינטרנט, באתר "מידע אישי". בפרק זמן זה ניתן יהיה לבצע רישום, ביטול או שינויים בהרשמה.

הרשמה מאוחרת וביטולי קורסים - ניתן להירשם או לבטל רישום לקורס גם בשבועיים הראשונים של סמסטר א' על בסיס מקום פנוי. בתקופה זו הרישום/ הביטול יתבצע במזכירות התכנית בדוא"ל או בטלפון. 

הרישום לקורסי סמסטר ב' יתבצע במהלך החופשה בין סמסטר א' לסמסטר ב'. הודעה על תאריך פתיחת הרישום תימסר במהלך סמסטר א'. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח