כללי

בשנת הלימודים תשע"ה לא יתקיימו לימודי תואר ראשון ושני לשנה א'.
החוג ללימודי צרפת מתמקד בתולדותיה של צרפת ובהתפתחותה הספרותית, הפילוסופית, התרבותית, הלשונית והפוליטית. מטרת החוג להקנות לתלמידים השכלה ומיומנות ביסודות לימודי צרפת על היבטיהם השונים. בנוסף, תכנית מעשית לרכישת מיומנויות דיבור וכתיבה בשפה מעניקה לתלמידים חסרי רקע בצרפתית בסיס מוצק להמשך לימודים מחקריים.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח