מהלך הלימודים

תכנית הלימודים ניתנת בשתי השפות, צרפתית ועברית. תלמידים בעלי ידע קודם בצרפתית יידרשו לעמוד במבחן ידע  עם רישומם לחוג כדי לקבוע את רמתם. תלמידים אלה (להלן רמה ב') ילמדו את השיעורים בצרפתית ובעברית. תלמידים ללא ידע קודם בשפה הצרפתית (להלן רמה א') יבחרו בשיעורים הניתנים בשפה העברית וירכשו את יסודות השפה  הצרפתית בחוג .

בחוג מסלול דו-חוגי שבו לומדים התלמידים בחוג ללימודי צרפת ובחוג נוסף. סך כל שעות הלימוד לתואר ראשון בחוג ללימודי צרפת במסלול זה : 62 ש"ס.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח