קורסי החוג ללימודי צרפת

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לצרפתית

לימודי התואר הראשון

שנה ב' חובה לכל התלמידים

רמה א' מסגרת 224, רמה ב' 124

סמ' א'

0625622001 - מבוא להתפתחות השפה הצרפתית א' (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן277
0625622201 - הגות צרפתית בת ימינו (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209

סמ' ב'

0625622101 - מבוא להתפתחות השפה הצרפתית ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן280
**תנאי קדם התפתחות השפה הצרפתית א'
0625622501 - שיטות מחקר והכנה לסמינריון (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שו"תה'18:00–20:00ווב101

לתלמידים שלא למדו מבוא לתרבות צרפת

0621150102 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמןא319
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב

שנה ב' שיעורי לשון

חובה לרמה א' (מסגרת 555)

סמ' א'

0625201301 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 3 (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00ווב101
מר איב והלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב101

סמ' ב'

0625201401 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 4 (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב101

חובה שנה ג' לרמה א'(מסגרת 224)

יש לבחור 2 קריאות מודרכות

0625246001 - ספרות ילדים משארל פרו עד ימנו (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר א'ק"מא'14:00–16:00ווב105
0625246101 - מסע אל ארצות הדימיון (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר ב'ק"מא'12:00–14:00ווב101
0625621701 - יהדות וזהות פטריוטית בצרפת בתקופת מלחמת העולם הראשונה: (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר ב'ק"מג'12:00–14:00ווב101

חובה שנה ג' לרמה ב'

0625305001 - צרפתית מדעית (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ווב101

שיעורי בחירה שנים ב' ו-ג'

0625625801 - מפלצות ומשמעותן בספרות הרנסנס (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן305
0680324001 - הרומן הצרפתי לפני המהפכה הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0625625201 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג104
0625625001 - ויקטור הוגו 1: סופר, הוגה דעות וסמל לאומי (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0625623101 - הקולנוע הצרפתי הקלאסי א' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0625621601 - קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00ווב102

שיעור בצרפתית

0625246201 - וולטר והמעשייה הפילוסופית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג105

סמ' ב' שיעורים בעברית

0625625301 - הספרות הסאטירית הצרפתית הטרום מודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג205
0625625401 - הרומן הליברטיני: ייצוגי המיניות בספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג205
0680324401 - קאמי והאבסורד (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
0680323901 - הרומן הצרפתי במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0625625101 - ויקטור הוגו 2 :סופר, הוגה דעות וסמל לאומי (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0625623501 - הקולנוע הצרפתי הקלאסי 2 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב001

שיעור בצרפתית לרמה ב' (מסגרת 123)

0625625501 - הסיפור הקצר באיטליה ובצרפת של המאות ה-16 וה-17 (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00ווב101

שיעור בחירה לשנה ג' רמה א'

לא נכלל במניין השעות

0625100101 - צרפתית מדוברת א' (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00ווב105
0625100201 - צרפתית מדוברת ב' (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב105

סמינריונים

רמה ב' מסגרת 127

רמה א' מסגרת 227

סמינרים בעברית

0680422801 - ספרות ופילוסופיה בנאורות הצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן261
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן261
0680410501 - המבט: ספרות, פילוסופיה ופסיכואנליזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0625366501 - ממלחמות הדת עד לפתרונם: פולמוס, טבח, צו הסובלנות הדתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00ווב103

לימודי התואר השני

מסגרת 620

סמינר בצרפתית

0625419901 - הפולמוסים שעיצבו את צרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב301

סמינרים בעברית

0680514801 - הזמן שבדיעבד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00ווב105
0680514701 - כתבי עדות בזמן המהפכה הצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן261
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן261

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח