בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 3   מר איב והל   28/01/2015  09:00  19/02/2015  09:00 
בחינה   הקולנוע הצרפתי הקלאסי א'   מר עמנואל הלפרין   01/02/2015  13:00  01/03/2015  13:00 
בחינה   מבוא להתפתחות השפה הצרפתית א'   ד"ר אביב אמית   04/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   ויקטור הוגו: סופר, הוגה דעות וסמל לאומי   מר עמנואל הלפרין   08/02/2015  09:00  04/03/2015  09:00 
בחינה   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   10/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   מפלצות ומשמעותן בספרות הרנסנס   פרופ' נדין קופרטי-צור   16/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   וולטר והמעשייה הפילוסופית   פרופ' מישל קאהן   18/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 
בחינת בית   הגות צרפתית בת ימינו   ד"ר עירן דורפמן   מועד א : 05/02/2015 בשעה : 09:00 ; מועד א 05.02.2015 בשעה 9:00 הגשת עבודה עד 12.02.2015 שעה 13:00

מועד ב : 03/03/2015 בשעה : 09:00 ; מועד ב 03.03.15 בשעה 9:00 הגשת עבודה עד 10.03.2015 שעה 13:00

עבודה   קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית   ד"ר דינה חרובי   מועד א : הגשה עד 17.2.15 בשעה 14:00.

בחינת ביניים   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   12/12/2014  09:00  02/01/2015  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 4   מר איב והל   24/06/2015  13:00  20/07/2015  09:00 
בחינה   הרומן הליברטיני: גבולות הגוף   פרופ' מישל קאהן   28/06/2015  09:00  23/07/2015  09:00 
בחינה   הסיפור הקצר באיטליה ובצרפת של המאות ה-16 וה-17   פרופ' נדין קופרטי-צור   02/07/2015  09:00  28/07/2015  09:00 
בחינה   ויקטור הוגו 2 :סופר, הוגה דעות וסמל לאומי   מר עמנואל הלפרין   06/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 
בחינה   הספרות הסאטירית הצרפתית   פרופ' נדין קופרטי-צור   09/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 
בחינה   הקולנוע הצרפתי הקלאסי 2   מר עמנואל הלפרין   13/07/2015  09:00  06/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא להתפתחות השפה הצרפתית ב' **   ד"ר אביב אמית   16/07/2015  09:00  13/08/2015  09:00 
עבודה   שיטות מחקר והכנה לסמינריון   ד"ר עירן דורפמן   מועד א : 12/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשת עבודה עד 12.07.2015 שעה 14:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח