מזכירות החוג

מזכירת החוג    -    גב' ענת הנדלמן

 מ"מ ראש החוג:
ד"ר עירן דורפמן
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מזכירות החוג: בניין ווב, חדר 305, טל': 03-6409786

קבלת קהל: בימים א,ב, ג,ד, ה, בשעות 10:00-13:00

יום ב' 12:00-15:00

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/french/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח