כללי

התכנית נלמדת במסגרת בין-פקולטטית, המשלבת ארבע פקולטות: מדעי הרוח, אמנויות, מדעי החברה ומשפטים. היא נלמדת במסלול דו-חוגי לצד חוג דיסציפלינרי נוסף (ולא לצד תכנית רב-תחומית או בין-תחומית). היקף הלימודים לתואר הראשון בתכנית הוא 60 ש"ס.

הארגון האמריקני "מועצת נשים יהודיות, ארה"ב" (National Council of Jewish Women-NCJW) תומך בתכנית, המציעה לתלמידותיה ולתלמידיה מלגות מתרומת NCJW.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח