מסלול אמנויות

מסלול אמנויות מורחב 

מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה לאמנויות. עם זאת, כדי לאפשר השתתפות מיטבית בסמינריונים רצוי לנתב את הלימודים למסלול בעל היגיון פנימי. ניתן לנתב את הלימודים לפי מסגרת תחומית, מסגרת חוגית, תקופה, נושא או מסגרות מארגנות אחרות. ניתן להעזר ביועצות התכנית לשם הכוונה.

מבנה המסלול

קורסי מבוא

6 ש"ס

קורסי בחירה

10–12 ש"ס

סמינריון

2–4 ש"ס

סה"כ:              

20 ש"ס

לפירוט הקורסים במסלול 


קורסי מבוא

  • בעת בחירת קורסי המבוא יש לתת את הדעת לדרישות הקדם של הסמינריון.

קורסי בחירה

  • באישור יועצת או ראש התכנית ניתן ללמוד גם קורסי בחירה מן החוגים בפקולטה לאמנויות, שאינם מופיעים בידיעון התכנית, בהיקף של עד 4 ש"ס.
  • קורס המסומן "פרוסמינריון" ייחשב קורס בחירה. בקורסי בחירה שהם פרוסמינריונים תוגש עבודה במקום בחינה ויש לעמוד בכל חובות הקורס.
  • מומלץ לבחור במבוא לאמנות מודרנית (שיעור + תרגיל) בין קורסי הבחירה, במיוחד אם יש כוונה להשתתף בפרוסמינריון או בסמינריון בתחום האמנות המודרנית.

סמינריון

ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור מבוא ו/או בשיעור בחירה ו/או בפרוסמינריון, שעניינם אותו תחום או אותה תקופה או מסגרת מארגנת, שאושרה על ידי יועצת התכנית וכן בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי". דרישה זו אינה חלה במקרה שהחוג האחר שייך לפקולטה לאמנויות ובמסגרתו מולאו דרישות הקדם של אותו חוג.

 

מסלול אמנויות מצומצם – 6 ש"ס

מסלול זה כולל מבחר של קורסי בחירה ממסלול אמנויות שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.

קורסים 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800

שעות הקרנת סרטים בקורסים של החוג לקולנוע וטלוויזיה

אינן נספרות במניין השעות.

קורסי מבוא - מסגרת 800

0861130101 - מבוא לשפת המוזיקה (תאריך בחינה)
מר אופנהיים רועיסמסטר א'שיעורא'16:00–20:00מכסיקוא206
0811113401 - מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו213
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158201 - מבוא לתולדות הקולנוע א' (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
0811220201 - מבוא לתאטרון יהודי עברי*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו213
0861110601 - מבוא לשפת התאטרון (תאריך בחינה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקוא206
0811213701 - מבוא לתאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0851661601 - מבוא לקולנוע בן זמננו א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158301 - מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
**דרישת קדם: מבוא לתולדןת הקולנוע א'.
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע ** (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
**היקף הקורס 2 ש"ס בלבד.
**בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס.
0811121501 - תאטרון, חברה,קהילה*** (תאריך בחינה)
ד"ר הריס פיטרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו211
0851664801 - מבוא לקולנוע בן זמננו ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
**תנאי קדם: מבוא לקולנוע בן זממנו א'.
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסי בחירה - מסגרת 800

0851617601 - האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר פוספלד כהן אוריתסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו209
0821615001 - ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר שדה נאוהסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00מכסיקו120
0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
0687219301 - כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו (תאריך בחינה)
גב' אסנת אלכבירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01

סמינריון מסלול אמנות - מסגרת 810

0851506001 - מפסיכה לביונסה : נשים ומיתוסים בקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' זנגר ענתסמסטר א'סמינרב'10:00–16:00מכסיקוא117
0608410201 - גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
**דרישת קדם: "מבוא לפילוסופיה פמיניסטית".
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד.
0851507301 - סירק, פאסבינדר, אלמודובר: סוגיות במלודרמה קולנועית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח