קורסי תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

קורסי הליבה - מסגרת 100

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608113301 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן277
**הקורס מיועד לתלמידי השלמות לקראת תואר שני בלבד
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
** 19-18 וכן אפנדיקס 3 בספר:
** Introduction to Psychology, Atkinson et. al..
0608113302 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן278
**קורס חובה בשנה א' או ב'. הקורס אינו מיועד לתלמידי
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00קרטר203
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00קרטר203
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0677105801 - "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג105
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג105
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621168503 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן305
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305

קורסי בחירה - מסגרת 600

0680313901 - קוויריות: מבוא ביקורתי (תאריך בחינה)
מר ניר קדםסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0690222601 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג001
0680323501 - מיתוס, גוף ושפה בספרות גרמנית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן חוריןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית:
** סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
** ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0608304001 - פאם פאטאל- הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר יעל רנןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0690293901 - מיניות ומאגיה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0625625801 - מפלצות ומשמעותן בספרות הרנסנס (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן305
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0677203601 - נשים יהודיות ונוצריות חדשות בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
0687219301 - כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו (תאריך בחינה)
גב' אסנת אלכבירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
**לא פתוח למשתתפי סמינריון "גברים וגבריות" בתש"ע.
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0608311901 - בנות ואבות במיתוס ובאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר יעל רנןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0625625401 - הרומן הליברטיני: ייצוגי המיניות בספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג205
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0608410201 - גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
**דרישת קדם: "מבוא לפילוסופיה פמיניסטית".
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד.
0622323201 - הגוף האנושי בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
0626305201 - רומן החניכה הנשי Female Coming of Age (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב501
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
**הקורס מתקיים באנגלית .
**יש לוודא במזכירות החוג לאנגלית שהקורס אכן מתקיים.
0608420201 - היווצרותו של העצמי המודרני: היסטוריה, פסיכולוגיה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג105
**הקורס אינו מיועד לתלמידים שהשתתפו בקורס משיגעון עד פרו
0608420101 - מגדר ומיניות: נשים, גברים וילדים באירופה בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן262
0621328101 - היסטוריה גלובאלית של מלחה"ע השנייה: היסטוריה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן455

קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800

שעות הקרנת סרטים בקורסים של החוג לקולנוע וטלוויזיה

אינן נספרות במניין השעות.

קורסי מבוא - מסגרת 800

0861130101 - מבוא לשפת המוזיקה (תאריך בחינה)
מר אופנהיים רועיסמסטר א'שיעורא'16:00–20:00מכסיקוא206
0811113401 - מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו213
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158201 - מבוא לתולדות הקולנוע א' (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
0811220201 - מבוא לתאטרון יהודי עברי*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו213
0861110601 - מבוא לשפת התאטרון (תאריך בחינה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקוא206
0811213701 - מבוא לתאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0851661601 - מבוא לקולנוע בן זמננו א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158301 - מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
**דרישת קדם: מבוא לתולדןת הקולנוע א'.
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע ** (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
**היקף הקורס 2 ש"ס בלבד.
**בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס.
0811121501 - תאטרון, חברה,קהילה*** (תאריך בחינה)
ד"ר הריס פיטרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו211
0851664801 - מבוא לקולנוע בן זמננו ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
**תנאי קדם: מבוא לקולנוע בן זממנו א'.
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסי בחירה - מסגרת 800

0851617601 - האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר פוספלד כהן אוריתסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו209
0821615001 - ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר שדה נאוהסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00מכסיקו120
0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
0687219301 - כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו (תאריך בחינה)
גב' אסנת אלכבירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01

סמינריון מסלול אמנות - מסגרת 810

0851506001 - מפסיכה לביונסה : נשים ומיתוסים בקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' זנגר ענתסמסטר א'סמינרב'10:00–16:00מכסיקוא117
0608410201 - גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
**דרישת קדם: "מבוא לפילוסופיה פמיניסטית".
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד.
0851507301 - סירק, פאסבינדר, אלמודובר: סוגיות במלודרמה קולנועית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל באנתרפולוגיה:

**חובה לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה.
1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 אולם זאב סגל

יש לבחור באחד מהתרגילים הבאים:

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חגי רעיסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00נפתלי105
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חגי רעיסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00נפתלי105
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר בינה אחי אוריאלסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי104
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חריטן איתמרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי106
1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר קינן עומרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי105
1041110109 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר קינן עומרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00נפתלי103
1041110110 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר בינה אחי אוריאלסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי108
1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי003 אולם זאב סגל
**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.

יש לבחור תרגיל אחד מהבאים:

1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00נפתלי206
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר מאוטנר אוריסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00נפתלי205
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר מאוטנר אוריסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי106
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בועז חגיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00נפתלי210
**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.

יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:

1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' נעמן עיריתסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00נפתלי106
1041110209 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוחנני ליאורסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי206
1041110211 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוחנני ליאורסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103

קורסי בחירה - מסגרת 400

דרישת קדם לכל שיעורי הבחירה מהפקולטה למדעי החברה: שמיעת שנ

לכל קורסי החוג היבטים התפתחותיים בחינוך

(0721) יש לבדוק דרישות קדם.

0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 232
1071281501 - פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי (תאריך בחינה)
פרופ' קלר יחיאלסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי201
1071281502 - פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי (תאריך בחינה)
פרופ' קלר יחיאלסמסטר א'שיעורג'10:15–11:45נפתלי201
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר א'שו"תג'10:00–13:00נפתלי210
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0721203201 - שותפות ושונות: המערכת החינוכית והמערכת המשפחתית (תאריך בחינה)
ד"ר אינגבר שרהסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00שרת307
0721300601 - הורים כמתווכים (תאריך בחינה)
פרופ' ארם דורית סמסטר א'שו"תד'12:00–14:00שרת432
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0677203601 - נשים יהודיות ונוצריות חדשות בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
1071281602 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורב'14:15–15:45נפתלי201
**תנאי קדם: "פסיכולוגיה חברתית מהאישי לבינאישי".
1041261501 - טבע או חברה (תאריך בחינה)
פרופ' אלון סיגלסמסטר ב'שו"תג'11:00–14:00נפתלי210
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0687218501 - חברה ומשפחה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0691158801 - מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 120
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
1071281601 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורה'10:15–11:45נפתלי001
**דרישת קדם: "פסיכולוגיה חברתית מהאישי לבינאישי"
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0721392201 - הורות - היבטים תיאורטיים ויישומיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליגון-לוין מיכלסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00שרת324
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
** על בסיס מקום פנוי
1085300001 - המדיה - מבט מקרוב (תאריך בחינה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר א'+ב'שיעורד'18:00–20:00נפתלי003 אולם זאב סגל

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

סמינריונים של הפקולטה למדעי החברה מחייבים הגשת

עבודה סמינריונית (לא רפראט).

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרג'15:00–19:00נפתלי425
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00נפתלי425
0622323201 - הגוף האנושי בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
1041379601 - ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלון סיגלסמסטר ב'סמינרג'15:00–19:00נפתלי419
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן304
1031330701 - בחירות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמיר מיכלסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00נפתלי421

קורסי מסלול משפטים - מסגרת 700

המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

בקורסים של הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על

ציון טווח בין 77-81

קורסי מבוא - מסגרת 700

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
1411113001 - משפט, חברה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר ב'שיעורג'15:00–17:30טרובוביץ301
1411117001 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'15:00–17:30טרובוביץ301

קורסי בחירה - מסגרת 700

1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורא'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורד'10:15–11:45טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'19:00–20:30טרובוביץ203
1411211910 - דיני משפחה (תאריך בחינה)
ד"ר הקר דפנהסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
ד"ר הקר דפנהסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411211911 - משפחה-קב' א' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילה'13:15–14:45טרובוביץ203
1411211912 - משפחה-קב' ב' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילה'13:15–14:45טרובוביץ203
1411712201 - יהדות, חוק וטכנולוגיה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' לביא שי
ד"ר מעוז כהנא
סמסטר א'שיעורג'16:00–17:30גילמן278
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
1411572801 - המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורה'17:00–18:30טרובוביץ209 - אולם קפלון
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
1411652301 - זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורד'15:00–16:30טרובוביץ204
1411698701 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורה'08:30–10:00טרובוביץ100 - אולם קגן
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורה'10:30–12:00טרובוביץ100 - אולם קגן
1411715101 - טובת הילד, זכויות ההורים (תאריך בחינה)
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורה'15:00–16:30טרובוביץ203

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607530001 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'סדנהה'10:00–12:00גילמן449
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמן449
0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן449
0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר הקר דפנהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג002

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

1041452301 - מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מנדל הדססמסטר א'סמינרא'12:00–16:00נפתלי422
0621703701 - הפוליטיקה המינית של המרות-דת ברפורמציה הקתולית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא362
1071466001 - אמפטיה והבנת הזולת (תאריך בחינה)
פרופ' קרניול רחלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי419
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך בחינה)
ד"ר יאלי הששסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0607531201 - הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד212
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרג'15:00–19:00נפתלי425
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203
0607531901 - רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד210
**לא פתוח למי שלמדו את הסמינר בקרוב אצלך 0608-4400-01
0607540401 - בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה * (תאריך בחינה)
גב' חסון יעל
גב' וייל לביא הדס
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב105
**פתוח גם לתלמידי תואר ראשון שנה ג'.
0607540801 - גבריות במלכוד- סדנאת לימוד אינטרדיספלינרית (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרת
ד"ר הקר דפנה
סמסטר א'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג212
0621324501 - מגדר ומלחמה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00ווב103
0680509301 - ייצוג המשפחה בספרות העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00גילמןא361
0687445801 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן455
0680513501 - אמהות, מלחמות וצבא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמןא317
0607531801 - פמיניזמים ותנועות נשים במזרח התיכון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא319
1085443701 - ייצוגי קבוצות מיעוטים ומגדר במדיה (תאריך בחינה)
ד"ר טורין ארנתסמסטר א'שיעורה'17:00–20:00נפתלי208
**פתוח גם לתלמידי תואר ראשון שנה ג' בלבד באישור המרצה
0851984801 - קולנוע של נשים בימאיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דיטמר לינדהסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00קיקואין02
** הסמינר ינתן באנגלית. ניתן להגיש עבודות בעברית.
** הסמינר יתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך כחודש
** בין התאריכים: xxxxx
1411705530 - סוגיות אקטואליות בדיני המעמד האישי (תאריך בחינה)
ד"ר בארי - אלון תהילהסמסטר א'שיעורו'08:15–09:45טרובוביץ203
0607541001 - לא טוב היות אישה לבדה - אישה וזוגיות בשיח ההלכתי ובאתוס העבר (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן497
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00נפתלי425
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג209
0680505701 - סיפורת מהדרום: פוקנר, או'קונור וולטי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן455
1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנהסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00נפתלי314
0722430901 - ידיעה וחירות :רוסו ומרקס (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל אילנהסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00רקנאטי403
0602612701 - מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן497
0607530401 - מגדר, טראומה ובושה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212
**ד"ק: השתתפות בקורס: "מבוא לפילו' פמיניסטית" 0608111001
**לא פתוח למשתתפי קורס 0608530401 בשנה"ל תשס"ח ו-תשס"ט.
1085431501 - מגדר, זהות והצגה-עצמית בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'12:00–15:00נפתלי420
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד212
1411607730 - מימוש ההורות הרגשית ביחסי הורים-ילדים (תאריך בחינה)
ד"ר פרילינג שרוןסמסטר ב'שיעורג'19:00–20:30טרובוביץ206
1071476601 - הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00
**ד"ק: 1071.2328.01 ("ורוד זה צבע..." או "כחול זה צבע..."
**רצויים קורסים ו/או ניסיון בהנחיית קבוצות.
** רישום במזכירות התכנית על סמך קורות חיים עם פירוט רלוונ
0607540901 - פוליטיקה קווירית: זהות, ביקורת, ושינוי (תאריך בחינה)
מר תומר ששונקין עפרוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
**פתוח גם לתלמידי תואר ראשון שנה ג' בלבד באישור המרצה
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג103
0607531701 - סדנה לכותבות תזה (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סדנהד'18:00–20:00גילמןא319
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00גילמן220
0721803001 - שפה והבנת האחר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בלבן נגהסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00שרת328
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי.
0721802701 - תעסוקה ולימודים-האם השילוב אפשרי ובאיזה מחיר? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צינמון - גלי רחלסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00שרת328
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי.
0721453140 - סוגיות בהורות בגיל הרך (תאריך בחינה)
פרופ' ארם דורית סמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00שרת318
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי .
0722803001 - זאן זאק רוסו : בין חינוך , פילוסופיה ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת324
0721803401 - אלימות בבתי ספר: התמודדות ומניעה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דניאל אלהסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00שרת318
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח