תנאי הקבלה

בוגרות ובוגרי תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר מכל אוניברסיטה שהיא, שציון הגמר שלהם הוא  80 לפחות. במקרים מיוחדים תשקל קבלה של מי, שציון הגמר שלהם נמוך יותר, אך לא נמוך מ-75 כהוראת האוניברסיטה. תשקל גם קבלה של בעלי ציון 70 לפחות בהסתמך על לימודים נוספים, ניסיון מעשי בתחום רלבנטי, כישורים מוכחים שנרכשו בשנים שחלפו מאז סיום התואר הראשון או ראיון אישי. במקרים אלה תהיה הקבלה במעמד "על תנאי" בהתאם לחובות שיוטלו על ידי ועדת הקבלה, שבהן יצטרכו לעמוד במהלך שנה"ל הראשונה.

בעלות ובעלי תואר ראשון שלא בלימודי נשים או מגדר יחויבו בלימודי השלמה. היקף לימודי ההשלמה בפועל ייקבע פרטנית על פי הלימודים בתואר הראשון. בבחירת קורסי ההשלמה יושם דגש על קורסי הליבה של התכנית לתואר הראשון וכן יידרש הקורס בשיטות מחקר איכותניות (אם לא נלמד במסגרת אחרת).

קורסי ההשלמה אינם נמנים במניין השיעורים של לימודי התואר השני.
כל המועמדים לתואר שני חייבים בראיון קבלה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח