מבנה תכנית הלימודים

לימודי התואר השני כוללים:
(1) שלב הכשרה, כולל 3 קורסי חובה (סה"כ 8 ש"ס);
(2) קורסי בחירה בהיקף של 24 ש"ס במסלול העיוני  ו-20 ש"ס במסלול המחקרי.

 

1. שלב ההכשרה

שלב זה כולל את הקורסים הבאים:

תיאוריות מתקדמות – רוח ואמנויות

 2ש"ס

תיאוריות מתקדמות – משפט וחברה

 2ש"ס

סדנת מחקר לתואר שני

 4ש"ס

סה"כ

 8ש"ס

יש לסיים את שלב ההכשרה עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אך מומלץ לשמוע במהלכה שיעורים נוספים כדי לעמוד ביעד של סיום הלימודים בשנתיים.

 

2.  קורסי בחירה

2. א. קורסי בחירה במסלול העיוני  

קורסי תואר שני מלימודי נשים ומגדר (מקורסי התכנית או מכלל הקמפוס). קורסים אלה ייבחרו בהתאמה לנושא עבודת הגמר או בכמה דיסציפלינות בהתייעצות עם  יועצת התכנית ללימודים מתקדמים ובכפוף לתנאי הקדם. 

24 ש"ס

במסלול זה יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות ובנוסף יש לגשת למבחן גמר.

בחינת הגמר בכתב תהיה מבוססת על רשימה ביבליוגרפית, שתקבע לפני הבחינה. השאלות, שתחוברנה על ידי סגל התכנית, תותאמנה לרשימה שנבחרה.

סה"כ במסלול העיוני: 32 ש"ס (מתוכן 8 ש"ס קורסי הכשרה + 24 ש"ס קורסי בחירה)

 

הרכב ציון הגמר במסלול העיוני

ציון הגמר ישוקלל באופן הבא: 
ציוני הקורסים: 60% 
ציוני שני הסמינריונים: 30%
ציון הבחינה: 10%

 2. ב. קורסי בחירה במסלול המחקרי

קורסי תואר שני מלימודי נשים ומגדר (מקורסי התכנית או מכלל הקמפוס). קורסים אלה ייבחרו בהתאמה לנושא עבודת הגמר או בכמה דיסציפלינות בהתייעצות עם יועצת התכנית ללימודים מתקדמים ובכפוף לתנאי הקדם.

20 ש"ס

יש להגיש עבודה סמינריונית אחת באחד מן הסמינריונים ועבודת גמר (תזה).
ניתן להשתתף בסמינריון במקום בשיעור בחירה תוך תיאום עם המרצה באשר למטלה הסופית.

סה"כ במסלול המחקרי: 28  ש"ס (מתוכן 8 ש"ס קורסי הכשרה + 20 ש"ס קורסי בחירה) 

 

הרכב ציון הגמר במסלול המחקרי 
ציון הגמר ישוקלל באופן הבא: 
ציוני הקורסים: 30% 
ציון הסמינריון: 20%
ציון עבודת הגמר: 50%

 

בשני המסלולים עד 25% מכלל השעות יכולים להיות סמינריונים מתואר ראשון.  

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח