שפות זרות

תלמידות ותלמידי תואר שני בלימודי מגדר, הבוחרים במסלול מחקרי, חייבים בשפה זרה שנייה. יש להוכיח ידיעה ברמת "פטור" בשפה שנבחרה עד מועד סיום חובות השמיעה.

ניתן להיבחן במגוון שפות. מי שאינם שולטים בשפה זרה שנייה יבחרו באחת השפות הנלמדות ביחידה ללימוד שפות זרות של האוניברסיטה.

באשר לשפות שאינן נלמדות ביחידה זו – יש לפנות לוועדת ההוראה של החוג לקבלת אישור.

במקרים יוצאי דופן בלבד ניתן לפנות לוועדת ההוראה של התכנית לבקשת פטור מלימוד שפה זרה שנייה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח