מזכירות התכנית

  

ד"ר סמדר שיפמן - ראש התכנית
ד"ר דפנה הקר וד"ר כנרת להד - יועצות
עוזרת מנהלית בתכנית: גב' ג'ני ברק
מזכירת סטודנטים: מיכל מנדלסון

משרד התכנית:
בניין רוזנברג, קומה ב', חדר 210,
טל' 03-6405936
פקס' 03-6405937

אתר האינטרנט של התכנית:
http://humanities.tau.ac.il/gender

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח