מבנה הלימודים

המסלול הדו-חוגי

התלמידים ישתתפו במהלך לימודיהם לתואר הראשון בארבע מסגרות לימוד:

חמישה שו"תים (שיעור ותרגיל)

20 ש"ס

שיעור בחירה מהחוג להיסטוריה של עם-ישראל  2 ש"ס 

שלושה שיעורי מבוא

6 ש"ס

ארבעה שיעורי בחירה

8 ש"ס

ארבעה סמינריונים

16 ש"ס

סה"כ

52 ש"ס

על כל תלמידי החוג להשיג רמת "פטור" בשפה זרה שנייה עד תום לימודיהם.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח