דרישות במהלך הלימודים

1. שפות זרות

נוסף על הידיעה הנדרשת בעברית ובאנגלית, חייבים תלמידי החוג להוכיח לפני תום לימודיהם ידיעה ברמת "פטור" באחת מן השפות הבאות: צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית, ערבית, איטלקית, יוונית קלאסית או רומית (לטינית) ויוונית מודרנית. כדי להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה שניה דרושות בדרך כלל שתי שנות לימוד. בשנה הראשונה לומדים ברמת "מתחילים" ובשנה השניה לומדים ברמת "מתקדמים". להשלמת חובת שפה זרה שניה, יש להשיג ציון עובר בשני הקורסים – "מתחילים" ו"מתקדמים".

הקורסים ביוונית קלאסית וברומית ניתנים בחוג ללימודים קלאסיים. לימודי השפות האחרות הם באחריותה של היחידה ללימודי שפות זרות של האוניברסיטה.

לתלמידים הלומדים גם בחוג למזרח התיכון ובחוג לשפה וספרות ערבית תוכר השפה הערבית הנלמדת בחוגים אלה.

לתלמידים הלומדים גם בחוג למזרח אסיה יוכרו השפות הנלמדות בחוג זה.

לתלמידים הבוחרים במגמת תרבות צרפת של החוג לצרפתית כחוג שני מוענק פטור ברמת מתקדמים מלימודי שפה זרה שנייה.

2. ציון ממוצע

תלמידי החוג במסלול הדו-חוגי נדרשים להשיג ציון ממוצע של "כמעט טוב" (70) לפחות בתום כל שנה במהלך לימודיהם בחוג.

הישגיהם של תלמידים שהחלו ללמוד בסמסטר ב' יישקלו לפי ציוני הבחינות במועד א' של סמסטר א' בשנת הלימודים הבאה.

ועדת ההוראה של החוג תורה להפסיק את לימודיו של תלמיד שציוניו לא עמדו בממוצע הדרוש.

3. נוכחות ורישום לקורסים הניתנים במועדים חופפים ראו בתקנון הפקולטה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח