קורסי החוג להיסטוריה כללית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

היסטוריה כללית-תואר ראשון

שיעורים (מסגרת 120)

שיעורים מונוגרפים

סמסטר א'

0621118501 - היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500 (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0621116701 - אירופה במאה ה-19, 1914-1789 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621119401 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0621118601 - הדמוקרטיה האתונאית במאה החמישית ובמאה הרביעית (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0621118301 - היסטוריה חברתית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621118401 - זהות ולאומיות: לדמיין עמים, לייסד אומות (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה זנדסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117301 - רפובליקת ויימאר (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים עד המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי מבוא (מסגרת 124)

סמסטר א'

0621118501 - היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500 (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0621116701 - אירופה במאה ה-19, 1914-1789 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621119401 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0621118601 - הדמוקרטיה האתונאית במאה החמישית ובמאה הרביעית (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0621118301 - היסטוריה חברתית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117301 - רפובליקת ויימאר (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעור בחירה מהחוג להיסטוריה של עם ישראל (מסגרת 444)

* יש לבחור קורס אחד מבין השיעורים הנ"ל
* למסגרת 444
0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב(עד מסעי הצלב 1096) (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג205
0677158901 - יהודי מזרח אירופה: היסטוריה, חברה ותרבות 1939-1600 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002
0677123801 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677125501 - יהודי ארה"ב במאה ה-20: ציונות, השתלבות, פוליטיקה ותרבות (תאריך בחינה)
פרופ' מתיו סילברסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0677125101 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לנאציזם 1941-1933 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
0677114801 - המאבק להקמת המדינה, 1947-1939 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0677106201 - יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב (ממסע הצלב הראשון) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0677125301 - שרשי המודרניות: יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0677125601 - אנטישמיות: האם יש לשנאה היסטוריה משלה? (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן306
0677125201 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לשואה-ניסיונות הצלה(1945-1941 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
0677123901 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1948-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0677208301 - העליות לארץ ישראל, 1947-1881 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג001

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 120)

*ניתן לבחור בשיעורים אלה כשיעורי בחירה
*בלבד (מסגרת 120)
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305
0625625201 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג104
0662208901 - "ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטי (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0662208501 - מרכז אמריקה והקאריבים: אנשים, מקום ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעור לתכנית "משפטים ורוח" בלבד

0621188801 - עדות חזותית בעידן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר רותי גינסבורגסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן362
** אין לבחור שני שו"תים עם אותו מרצה,
**כמו כן אין לבחור שו"ת ושיעור מבוא עם אותו מרצה
** תנאי ראשון להירשם לסמינר הוא סיום ארבעה שו"תים

העת העתיקה

שו"תים (מסגרת 121)

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן305
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן305
0621111002 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00
0621111003 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן450
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן450
0621111004 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר ב'שו"תד'16:00–20:00גילמן305
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמן305
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רחל פייג וישניאסמסטר א'שו"תב'14:00–18:00גילמן306
0621111103 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תה'08:00–12:00גילמן305

סמינרים (מסגרת 122)

0621201201 - רדיפות הנוצרים באימפריה הרומית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אבשלום לניאדוסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00גילמן304
0621203401 - ביטוי רגשות, דרמטיזציה ואמת היסטוריה אצל ההיסטוריונים היווני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן304
0621203301 - רומא והעולם ההלניסטי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רחל פייג וישניאסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא361
0621205501 - ביזנטיון במאה השישית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אבשלום לניאדוסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן304
0621205401 - אלים, גיבורים ובני תמותה: עולמה של יוון הארכאית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

ימי הביניים

שו"תים (מסגרת 121)

0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שו"תד'12:00–16:00גילמן305
0621130102 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן305
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן306
0621130103 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן306
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן304

סמינרים (מסגרת 122)

0621241701 - מעגלי החיים בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00דן-דוד101
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד101
0621241801 - חטא וחוטאים בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן304

העת החדשה המוקדמת

שו"תים (מסגרת 121)

0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן307
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
0621150102 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמןא319
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0621150104 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00גילמן304

סמינרים (מסגרת 122)

0621391101 - ההשכלה ומתנגדיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן449
0621269701 - המהפכה הצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00דן-דוד101
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד101
0621269801 - חברה ותרבות באיטליה הרנסנסית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא361
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא361
0621268101 - בחיפוש אחר חברה מודרנית: רוסיה במחצית השנייה של המאה ה-18 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד102
0625366501 - ממלחמות הדת עד לפתרונם: פולמוס, טבח, צו הסובלנות הדתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00ווב103

העת החדשה

שו"תים (מסגרת 121)

המאה ה-19

0621168501 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן305
0621168502 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305
0621168503 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307

המאה ה-20

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן304
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן305
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

ארה"ב

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן278
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן278

אמל"ט

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן306
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן307
0621168803 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן305
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן305

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

0621904801 - מחשבה היסטורית גרמנית במאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בעז נוימןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן304
ד"ר בעז נוימןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן304
0621328101 - היסטוריה גלובאלית של מלחה"ע השנייה: היסטוריה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן455
0621336901 - נוסעים-כותבים לטינו-אמריקנים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361
0621324401 - העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן449
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן304
0621322101 - גרמניה אחרי המלחמה מחלוקה לאיחוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא317
0621327901 - "ein platz an der sonne" -מקום בשמש: קולוניאליזם גרמני I (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואכים וורמבולדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר יואכים וורמבולדסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא317

סמסטר ב'

0621327201 - המלחמה הגדולה 101 שנים אחרי: מלחה"ע ה-1, מודרניות וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן455
0621367501 - מהפכות ותגובות נגד באמריקה הלטינית 19901959 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן304
0621328001 - תולדות המכונה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
0621328201 - מודרניות, מהפכה וטוטליטריזם: המשטר הסטליניסטי ברוסיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא317
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
0608420201 - היווצרותו של העצמי המודרני: היסטוריה, פסיכולוגיה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג105

היסטוריה כללית-תואר שני

0621950001 - סדנת כתיבה (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00ווב301
0621950002 - סדנת כתיבה (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סדנהא'16:00–18:00גילמןא317

העת העתיקה

0621603101 - ההיסטוריוגרפיה היוונית בתקופה הקלאסית וההלניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא317

ימי הביניים

0621651801 - חיי משפחה 1600-1400 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן449
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן449
0621653301 - קריאה בטקסטים בלטינית של ימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב501

העת החדשה המוקדמת

0621703701 - הפוליטיקה המינית של המרות-דת ברפורמציה הקתולית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא362
0621703101 - מדע, ידע והמדינה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00דן-דוד101
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00דן-דוד101

אירופה בעת החדשה

0722802301 - הנצחה וחינוך ללאומיות באירופה ובישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00שרת332
0722804401 - "אוהבים אותך מולדת "חינוך פטריוטי בעת החדשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00שרת318
0621970101 - סמינר מ"א שנתי בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00
*המפגשים יתקיימו בתאריכים: (סמינר של 2 ש"ס)
*סמס' א': 2.11, 30.11, 28.12, 18.1
*סמס' ב': 15.3, 12.4, 10.5, 7.6
0621324501 - מגדר ומלחמה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00ווב103
0659281001 - פיזיקה, תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד101
0621904601 - המלחמה הקרה באירופה ובעולם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0621905001 - לונדון עיר העולם 1960-1850: סוגיות נבחרות בהיסטוריה של ערים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן455
0621905101 - היסטוריה של זכויות אדם (תאריך הגשת עבודה)
מר גיל רוביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב501
0659828001 - מהמכני לחשמלי ולדיגיטלי – שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211

אמריקות

ארצות הברית

0621802501 - מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה בחקר עידן מלחמת האזרחים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא362
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362
0621802301 - מחלוקות על הוראת ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

אמריקה הלטינית

0621850101 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב101
0621850201 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב101
0621852501 - הגלות הפוליטית באמריקה הלטינית: היבטים לאומיים, טרנסלאומיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' לואיס רוניגרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמןא361
פרופ' לואיס רוניגרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמןא361
* הסמינר 0621852501 יתקיים עד לתאריך 31.12.14
* הסמינר בהיקף של 2 ש"ס
0621851701 - בעיות מתודולוגיות בהיסטוריה שבע"פ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'סמינרב'16:00–20:00ווב101
0621852401 - אמריקה הלטינית והמערב: מבטים, התנסויות ותפיסות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00ווב101
0621852601 - כדורגל, חברה ופוליטיקה באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
פרופ' רענן רייןסמסטר ב'הדרכה אישיתד'10:00–12:00

היסטוריה כללית-דוקטורנטים

0645100801 - סמינר דוקטורנטים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמן450
0645100901 - סמינר דוקטורנטים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'סדנהג'16:00–18:00גילמן450

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח