בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת העבודות של קורסים מחוגים אחרים (שאינם מתחילים בקידומת 0621), מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • מועדי ג' יינתנו בהתאם לנוהלי האוניברסיטה (מילואים , לידה).

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   ד"ר אבשלום לניאדו   28/01/2015  09:00  20/02/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר מיכל שפירא   30/01/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי ,פרופ' אביעד קליינברג   01/02/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינה   אמריקה הלטינית במאה ה-20   ד"ר חררדו לייבנר   03/02/2015  09:00  06/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות ארצות הברית   פרופ' אייל נווה   04/02/2015  13:00  01/04/2015  13:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   פרופ' תמר הרציג ,ד"ר עודד רבינוביץ   06/02/2015  09:00  02/03/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס   08/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר שגיא שפר ,ד"ר ורה קפלן   10/02/2015  09:00  02/04/2015  09:00 
בחינה   היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500   פרופ' יוסף מאלי   12/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   ד"ר סילבי הוניגמן ,פרופ' עירד מלכין   15/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל ,ד"ר מיכאל זכים   17/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   אירופה במאה ה-19, 1914-1789   פרופ' איריס רחמימוב   18/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 
בחינת בית   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר נמרוד טל   מועד א : הבחינה תשלח ע"י המרצה

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   רפובליקת ויימאר   ד"ר אמיר טייכר   24/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   ד"ר אבשלום לניאדו   26/06/2015  09:00  19/07/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   ד"ר סילבי הוניגמן ,פרופ' עירד מלכין   28/06/2015  09:00  24/07/2015  09:00 
בחינה   ארה"ב ממלחמת האזרחים עד המלחמה הקרה   פרופ' אייל נווה   30/06/2015  13:00  27/07/2015  13:00 
בחינה   הדמוקרטיה האתונאית במאה החמישית ובמאה הרביעית   ד"ר סילבי הוניגמן   01/07/2015  13:00  29/07/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר שגיא שפר   03/07/2015  09:00  31/07/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   פרופ' גדי אלגזי   05/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 
בחינה   עולמה של האשה ברומא העתיקה   ד"ר איילת פאר   06/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס ,ד"ר חררדו לייבנר   08/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   ד"ר עודד רבינוביץ ,פרופ' יוסף מאלי   10/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר מיכאל זכים   12/07/2015  09:00  05/08/2015  09:00 
בחינה   זהות ולאומיות: לדמיין עמים, לייסד אומות   פרופ' שלמה זנד   13/07/2015  09:00  13/08/2015  09:00 
בחינה   היסטוריה חברתית של ימי הביניים   פרופ' גדי אלגזי   15/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   פרופ' איריס רחמימוב   17/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
בחינת בית   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר נמרוד טל   מועד א : 18/06/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תשלח ע"י המרצה

מועד ב : 31/07/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תשלח ע"י המרצה

עבודה   עדות חזותית בעידן המודרני   ד"ר רותי גינסבורג   מועד א : 16/06/2015 בשעה : 16:00 ; הבחינה תימסר על ידי המרצה בשיעור האחרון


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח