תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו בוגרי אוניברסיטה בהיסטוריה כללית בציון משוקלל של 85 ומעלה ובעלי ידע בשפה זרה שנייה ברמת "פטור". במקרים מיוחדים מוסמך ראש החוג לשקול קבלה של תלמידים שאינם עומדים בתנאים אלה.

תלמידים בעלי תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהיקף של עד 24 ש"ס. לימודים אלה נמשכים בדרך כלל שנה. תכנית ההשלמות האישית מורכבת ברובה מקורסים מלימודי התואר הראשון בהיסטוריה ובשפות; היא נקבעת בהתייעצות עם יועצי מגמות הלימוד ואינה נחשבת במניין השעות לתואר השני. בלימודי ההשלמות נדרשים התלמידים להשיג ציון ממוצע של 85 לפחות.

כללים אלה חלים גם על תלמידים בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות בחו"ל. תלמידים אלה אף נדרשים לעמוד בבחינה בעברית בדומה לתלמידי התואר הראשון.

תלמידי התואר השני שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה אחרת ומבקשים להצטרף לאחת ממגמות הלימוד, רשאים לבקש כי לימודיהם הקודמים יוכרו במלואם או בחלקם במניין השעות לתואר השני. הדבר נתון לשיקול דעתם של יועצי המגמות. עם זאת, במסלול המחקרי נדרשים התלמידים (על פי כללי האוניברסיטה) ללמוד לפחות מחצית מתכנית הלימודים לתואר השני באוניברסיטת תל-אביב, ובמסלול העיוני – שני שלישים ממנה.

למגמות הלימוד השונות דרישות אקדמיות נוספות, שעיקרן ידיעת שפות ורכישת מיומנויות הנחוצות למחקר בתחום שבו מבקשים התלמידים להתמחות. תלמידים המבקשים להתקבל למגמה מסוימת מוזמנים להתייעץ עם יועצי המגמה כדי לברר אילו מיומנויות עליהם לרכוש.

1. מסגרות הלימוד

סמינרים

 

סמינר מגמה/ סדנה לתלמידי מ"א

חלק מהמגמות מקיימות סמינר מגמה, ובו ישתתפו כל תלמידיהם.  ההשתתפות הפעילה בסמינר המגמה במהלך ארבעה סמסטרים תיחשב ל-4 ש"ס מתוך הסמינרים בתוך המגמה. בנוסף מציע החוג סדנה לתלמידי מ"א אשר מיועדת לתלמידי המגמות אשר אינן מקיימות סמינר מגמה. הסדנה מתקיימת אחת לשבועיים. השתתפות פעילה בסדנה בכל סמסטר תיחשב ל-1 ש"ס. סה"כ השתתפות במשך שנתיים (4 סמסטרים) תיחשב ל-4 ש"ס. 

 

סדנת כתיבה לתואר השני

כחלופה להשתתפות בת ארבעה סמסטרים בסמינר המגמה או בסדנה לתלמידי מ"א, ניתן להשתתף במשך 2 סמסטרים בסמינר מגמה או בסדנה לתלמידי מ"א ובמשך סמסטר אחד מרוכז (2 ש"ס) בסדנת כתיבה לתואר השני.  סדנת הכתיבה מיועדת לסטודנטים אשר בכוונתם לסיים את לימודי המ"א במסלול המחקרי. בסדנת הכתיבה יציגו תלמידי מגמות שונות את תכנית המחקר שלהם או פרקים מתוכה.מיומנויות

המגמות רשאיות לדרוש מן התלמידים רכישת מיומנויות ייחודיות הקשורות בתחומי התמחותם, כגון שפה זרה שלישית, קריאת כתבי יד וכיו"ב. הקורסים הכרוכים ברכישת המיומנות ייחשבו כשקולים לסמינריון בהיקף של 4 ש"ס (בכפוף להחלטת יועץ המגמה).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח