כללי

לימודי התואר השני מציעים התמחות והעמקה בלימודי ההיסטוריה, רכישת כלים למחקר עצמאי והתמצאות במגמות המחקריות השונות. החוג מציע מגוון רחב של גישות מחקריות והתמחויות – היסטוריה פוליטית ותרבותית, חברתית ודיפלומטית, היסטוריה של הרעיונות והיסטוריה של המשפחה, היסטוריה של מגדר, היסטוריה אורבנית, היסטוריה שבעל-פה והיסטוריה של הזיכרון.

בפני התלמידים פתוחות 6 מגמות לימודים שונות:

  • מגמת העת העתיקה
  • מגמת ימי הביניים
  • מגמת העת החדשה המוקדמת
  • מגמת אירופה בעת החדשה (המאות התשע-עשרה והעשרים)
  • מגמת ארצות הברית
  • מגמת אמריקה הלטינית

1. העת העתיקה:  תולדות יוון ורומי והתרבות הקלאסית, פילוסופיה, דת, משפט ואמנות. ניתן ללמוד במסלול מחקרי או עיוני. במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) נדרשת ידיעת הלשון היוונית או הרומית ברמת "מתקדמים". במסלול המחקרי (עם עבודת גמר) נדרשת ידיעת הלשונות הרומית והיוונית ברמת "מתקדמים" ו"פטור" בשפה מערבית נוספת.

2. ימי הביניים: אירופה המערבית בתקופות ימי הביניים והרנסנס במאות 5 עד 14. במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) נדרשת ידיעת שפה זרה נוספת לבחירה (באישור היועץ). במסלול המחקרי (עם עבודת תזה) נדרשת ידיעת השפה הרומית ברמת "מתקדמים".

3. העת החדשה המוקדמת, מאות 15–18: תולדות התקופה שבין הרנסנס למהפכה הצרפתית, שבמהלכה התגבשה ראשית ההגמוניה המערבית על-פני כדור-הארץ. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

4. אירופה בעת החדישה: ההתפתחות הפוליטית, הכלכלית-החברתית והתרבותית של אירופה בעת החדשה. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים(בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

5. היסטוריה של אמריקה הלטינית: אמריקה הלטינית מעידן הגילויים הגדולים עד ימינו בדגש על התפתחותו הרעיונית והמעשית של "העולם החדש" והתפתחותן של חברות חדשות באזורי ה"ספר החדש" של אירופה, אסיה ואפריקה. נדרשת ידיעת השפה הספרדית ברמת "מתקדמים" (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

6. היסטוריה של ארצות הברית: לימודי המסלול מכוונים להעמקת הידע וההבנה בהיסטוריה של ארצות הברית  מראשית ההתיישבות הבריטית בצפון אמריקה ועד ימינו. יושם דגש על  ההתפתחויות הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות של ארצות הברית במהלך שנות קיומה ועל התמורות שעברה במהלך השנים מארץ מקלט למעצמת על. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

בכל שש המגמות ניתן ללמוד במתכונת עיונית (ללא עבודת גמר) או במתכונת מחקרית (עם עבודת גמר). בנוסף, קיימת האפשרות ללימודים במסלול הישיר לדוקטורט.

תכנית הלימודים מותאמת אישית לכל תלמיד על ידי יועץ המגמה בה בחר להתמחות. התכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה כללית וקורסים מחוגים אחרים. יועץ המגמה מסייע לתלמיד בהרכבת תכנית לימודים, ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים: (1) מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר; (ב) מסלול עיוני, ללא עבודת גמר. תנאי הקבלה ולימודי ההשלמה זהים בשני המסלולים. קביעת מסלול הלימוד נעשית עפ"י בחירת התלמיד בזמן הרישום. בתום השנה הראשונה ללימודי התואר יידון שוב נושא מסלול הלימוד יחד עם יועץ המגמה (ראו בהמשך, פרק "מסלולי הלימוד").

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח